جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

بلند کردن يک نفر از روی زمين
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱۸  کلمات کلیدی:

يکی از دوستان سايت پيامی فرستاده بود و سوالی کرده بود. متن سوال اين بود:

چه جوری ميشه يک نفر را روی زمين خواباند و با يک انگشت چند نفری بلندش کرد؟

جواب اين است:

ابتدا يکی را روی زمين ميخوابانيد و ميگوييد به حالت ريلکس رود و هرگونه ترس و واهمه‌ای را از خودش دور کند.
سپس چهار نفر هر کدام يکی از انگشتانشان را زير نفر خوابيده ميبرند.
يکی بعنوان نفر اول شناخته ميشود. و در گوش نفر دومی ميگوييد: يا الله يا سوره حمد را ميخواند. نفر دوم به سوم و سوم به چهرام و چهارم به اول اين کار چند مرتبه تکرار ميشود. بعد از اينکه شرايط را نفر اول مهيا ديد با صدای بلند ميگويد: به اذن الله بلندش کنيد. سپس فرد خوابيده به آرامی بلند ميشود. و در آخر نفر اول ميگويد به اذن الله بخوابانيدش.

چند نکته را در ذهن داشته باشيد.

۱- شک و شبه نبايد در دل افراد باشد.
۲- ترس نداشته باشيد.
۳- روی عمل خود تمرکز کنيد.

انشاالله موفق ميشويد.

در ضمن هيچگاه ياد خدا را فراموش نکنيد. و هميشه اين اعمال را قدرتی از جانب خدا بدانيد. چون اوست قدرتمندترين قدرتها.