جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

دو روز مانده به پايان جهان
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٧  کلمات کلیدی:

دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميد كه هيچ زندگي نكرده است. تقويمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقي مانده بود. پريشان شد و آشفته و عصباني. نزد خدا رفت تا روزهاي بيشتري از خدا بگيرد. داد زد و بد و بيراه گفت،خدا سكوت كرد. آسمان و زمين را به هم ريخت، خدا سكوت كرد. جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت،خدا سكوت كرد. به پر و پاي فرشته و انسان پيچيد،خدا سكوت كرد. كفر گفت و سجاده دور انداخت، خدا سكوت كرد. دلش گرفت و گريست و به سجاده افتاد، خدا سكوتش را شكست و گفت :عزيزم اما يك روز ديگر هم رفت. تمام روز را به بد و بيراه و جار و جنجال از دست دادي. تنها يك روز ديگر باقيست. بيا و لااقل اين يك روز را زندگي كن. لابه لاي هق هقش گفت: اما با يك روز... با يك روز چه كار مي توان كرد... خدا گفت:آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند ، گويي كه هزارسال زيسته است و آنكه امروزش را درنمي يابد، هزار سال هم به كارش نمي آيد. و آن گاه سهم يك روز زندگي را در دستانش ريخت و گفت: حالا برو و زندگي كن. او مات و مبهوت به زندگي نگاه كرد كه در گودي دستانش مي درخشيد. اما مي ترسيد حركت كند، مي ترسيد راه برود، مي ترسيد زندگي از لاي انگشتانش بريزد. قدري ايستاد... بعد با خودش گفت: وقتي فردايي ندارم، نگه داشتن اين زندگي چه فايده اي دارد، بگذار اين يك مشت زنگي را مصرف كنم. آن وقت شروع به دويدن كرد. زندگي را به سر و رويش پاشيد، زندگي را نوشيد و زندگي را بوييد و چنان به وجد آمد كه ديد مي تواند تا ته دنيا بدود، مي تواند بال بزند، مي تواند پا روي خورشيد بگذارد.مي تواند...
او در آن يك روز آسمان خراشي بنا نكرد، زميني را مالك نشد، مقامي را به دست نياورد اما...
اما در همان يك روز دست بر پوست درخت كشيد. روي چمن خوابيد. كفش دوزكي را تماشا كرد. سرش را بالا گرفت و ابرها را ديد و به آنهايي كه نمي شناختندش سلام كرد و براي آنها كه دوستش نداشتند از ته دل دعا كرد. او در همان يك روز آشتي كرد و خنديد و سبك شد، لذت برد و سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور كرد و تمام شد.
او همان يك روز زندگي كرد اما فرشته ها در تقويم خدا نوشتند، امروز او در گذشت، كسي كه هزار سال زيسته بود!


 
چند جمله از بزرگان جهان(7) درباره معاشرت- شادي- قدرت
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢  کلمات کلیدی:

1- خوبترين برادران شما آن است كه عيب هاي شما را بسويتان هديه فرستد. (حضرت محمد ص)
2- اگر با اشخاصي كه صاحب روح بلند و اخلاق عالي هستند زندگي كنيد، احساس خواهيد كرد كه قوه مرموزي روح و اخلاق شما را به طرف مجد و تعال مي كشاند. (ساموئل اسمايلز)
3- با شجاعان عالم و درندگان بيابان رو برو شدم ولي هيچكدام مانند همنشيني بد بر من غالب نشد! (بوذرجمهر حكيم)
4- اشكهاي ديگران را به شادي تبديل كردن بالاترين خوشبختي هاست. (بودا)
5- خنده شما نمودار شخصيت شماست. (گوته)
6- به نام آنكس كه شادي را آفريد و به نام آنكس كه انسان را آفريد و به نام  آنكس كه شادي را براي انسان آفريد. (كورش كبير- كتيبه تخت جمشيد)
7- براي اينكه بزرگ و پر ارزش شويد، هنگامي كه اشكهاي شما مي خواهد بريزد، تبسم كنيد. (برنالو)
8- اگر به ناتوان خشمگين شوي دليل بر اين است كه قوي نيستي. (فرانسوا ولتر)
9- قدرت در نشان دادن انسانيت است و گرنه اسلحه هم قدرتي است كه نمي توان از ياد برد. (حسين رحمت نژاد)
10- بايد هميشه قدرت را به كسي سپرد كه ولع آن را نداشته باشد. (افلاطون)