جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

بلند كردن يك نفر از روي زمين (۲)
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٧  کلمات کلیدی:

يکی از دوستان راهی برای فرستاده که بتوان با آن راه فردی که روی زمين دراز کشيده است را فقط با يک انگشت بلند کرد. اين مطلب قبلا در سايت گفته شده است و شماره مطلب آن ۱۰ است.

قابل ذکر است افرادی که موفق به اين کار شده اند دريافته اند که گفتن آن ورد چيز خاصی نيست و شما ميتوانيد با هر ذکری اين عمل را انجام دهيد. پس چه بهتر که ذکر يک ذکر خدايی باشد.

به حال دوستما اورکات ميل اين مطلب را فرستاده است.

۱- يک نفر روی زمين دراز ميکشد.
۲- ۴ نفر دور او نشسته و با يک انگشت خود که يک انگشت زير گردن و يک انگشت زير کمر و يک انگشت زير ران و زانو را ميگيرند.
۳- در يک اتاق کم نور چشم خود را ميبنديم و به ترتيب و کم صدا ميگوييم ابجد، هوز و... بچه جن مرده، بچه جن را بردن قبرستون، بچه جن را دفن کردن، اوووووو.
آخرش را ميکشيم و بعد از ۳ ثانيه چشم را باز ميکنيم و ميبينيم که بلندش کرديد.

البته کلمات ابجد را بايد بصورت صحيح خواند.


 
باز کردن چشم سوم
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٧  کلمات کلیدی:

اين مطلب را جناب آقای رضا تاجيک برای ما ارسال نموده است.

یک قطعه فیروزه را به مدت ده دقیقه بر روی خاک باغچه در آفتاب گذاشته و سپس بمدت بیست دقیقه آن را بر روی چشم سوم خویش قرار دهید. این روش می بایستی هر روز به طور متوالی تکرار گردد. چنانچه حتی یک روز فاصله بیفتد، اثر پنج روز از بین می رود.

انجام طولانی مدت روش فوق باعث باز شدن نیروی چشم سوم و رویت موجودات ابعاد دیگر و وقایع جهان های مختلف مادی و معنوی خواهد شد. البته انتظار می رود که افراد کمی از این روش طولانی مدت استفاده نمایند.