جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

آيا ميتوان انرژي هاي منفي را از خود دور کرد؟
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

پاسخ ساده است بله چرا نميشود؟
ليست زير اشاره اي است کوچک به راه هاي کسب انرژي مثبت.
1- دوست داشتن، سعي کنيد همه را دوست داشته باشيد. نفرت داشتن انرژي منفي دارد.
2- بخشش، سعي کنيد اشتباهات ديگران را ببخشيد. حس انتقام انرژي منفي دارد.
3- هميشه خوبي ديگري را بگوييد. بدگويي انرژي منفي دارد.
4- راست بگيد يا چيزي نگوييد. دروغگويي انرژي منفي دارد.
5- حق ديگران را ضايع نکنيد ضايع کردن حق ديگران انرژي منفي دارد.
و هزاران مسئله ديگر که ميتوانيد شما در قسمت نظرات بگيد را انجام دهيد و انرژي مثبت کسب کنيد.


 
چطور ميتوانيم استرس و افسرده گي را کمتر کنيم؟
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

براي حل مشکل بايد ابتدا علت را پيدا کرد چون قانون طبيعت اين است هر علتي يک معلول دارد. آيا شما استرس داريد؟ آيا شما دچار

افسردگي هستيد؟ علت آن چيست.
با چند مثال توضيح ميدهم.
آيا شما فردي هستيد که هميشه توسري خور بوده ايد؟ يا هميشه فردي بوده ايد که موفق بوده ايد؟
حالا شما در شرايطي قرار گرفته ايد که فکر ميکنيد بازهم ميخواهيد شکست بخورد يا اين احساس در شما وجود دارد که در مقابل يک

نيروي بزرگتر ميخواهيد شکست بخوريد! در هر حال شما دچار يک استرس ميشويد.
آيا شما هميشه نگران ديگران هستيد؟ آيا نگران فزرند، خواهر، برادر، مادر، پدر و يا حتي خود هستيد؟
شما ممکن است هميشه اين نگراني را داشته باشيد که نکند اتفاقي براي شما و يا اطرافيان شما بيافتد فلاني يکساعت ديگر کرده

است!! حتما تصادف کرده! اين افکار منفي در شما ايجاد استرس ميکند.
من دختري هستم که وقتي در خيابان راه ميروم استرس اين را دارم که کسي به من متلک بياندازد. يا وقتي در جمعي هستم نگران آن

هستم که کسي مرا در آن جمع ضايع کندو...
همه اينها در شما ايجاد استرس ميکند و با کوچکترين جرقه تبديل به آتش ميشود.
و هزاران مثال ديگر را ميتوان نوشت اين بستگي به خودتان دارد.
براي رفع مشکل استرس شما ابتدا بايد بتوانيد علت استرس خود را پيدا کنيد اگر نميتوانيد به يک روانپزشک مراجعه کنيد نترسيد شما

ديوانه نيستيد او ميداند که از کجا شروع کند. وقتي توانستيد علت استرس خود را پيدا کنيد ميتوانيد جاي آنرا با يک انرژي مثبت پر کنيد.

براي مثال وقتي کسي ديگر کرد هميشه اين تصور را داشته باشيد که حتما دارد به او خوش ميگذرد که شما را فراموش کرده ولي اگر

اتفاق بدي افتاده بود حتما شما خبردار ميشديد. از متلک انداخن به شما ميترسيد اين فکر را داشته باشيد که شما چقدر زيبا و جذاب

هستيد که ديگران در مقابل شما ابراز عجز ميکنند که ميخواهند به شما کتلک بياندازند به خود مغرور شويد! و هزاران راه حل ديگر که

ميتواند به ذهن شما و يا اطرافيان و يا افراد متخصص بيافتد سعي نکنيد از داروهاي شيميايي براي رفع آن استفاده کنيد.

وقتي استرس از حد خود گذشت ديگر يک نگراني مادام العمر در شما ايجاد ميکند و اين گراني آنقدر بزرگ ميشود که ديگر از حالت

استرس خارج شده و شما را افسرده ميکند ديگر ممکن است از بس که شما نيروي منفي در خود جمع کرده ايد ديگر نيروي مثبت نگراني

در شما وجود نداشته باشد و نسبت به همه چيز و همه کس احساس بي اهميتي ميکنيد اين حالتي است که ميتوان به آن افسردگي

گفت. افسردگي يعني زماني که هيچ چيز براي شما رنگ ندارد. براي رفع آن بايد سعي کنيد نيروهاي مثبت جذب کنيد.


 
شما از کجا بفهميد که کسي شما را طلسم يا جادو کرده؟
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

فهميدنش هم سخت است هم آسان اين بستگي زيادي به خود شما دارد. يعني چه؟ يعني اينکه شما خودتان را چقدر ميشناسيد.

يعني اينکه شما بعد از يک اتفاق در زندگي آرام آرام متوجه يکسري تغييرات در زندگي خود ميشويد. براي مثال جريان يک خواستگاري

بهم ميخورد و بعد از آن اغلب خواستگاريها با مشکلات بسيار پيش پا افتاده بهم ميخورد. يا اينکه شما علاقه زيادي به ازدواج داريد و هر

لحظه از خدا ميخواهيد که اين اتفاق رخ دهد ولي وقتي موقع خواستگاري ميشود طرف مقابل به چشم شما بسيار زشت و يا اينکه اين

ذهنيت در شما پرورانده ميشود که او لياقت با شما بودن را ندارد.
از ديگر نشانه ها ميشود گفت شما هميشه احساس ميکنيد که کسي با شما هست و تمام مدت شما را تحت نظر دارد (در بعضي

شرايط)
شما در همه کارها بسيار موفق هستيد ولي در يک کار بخصوص نه!
شما شبها احساس اضطراب الکي داريد!
شبها کابوس ميبينيد!
موقع خواب احساس ميکنيد کسي روي شما افتاده!
و هزاران نشانه ديگر که آنها ميتواند، دقت کنيد ميتواند نشانه اي از سحر و جادو براي شما باشد. البته آن نشانه ها ميتواند براي مسايل

ديگري هم باشد.
بر اساس تحقيقات انجام شده اغلب طلسمها وقتي براي شما نوشته ميشود که کسي از شما دلخوري خاصي بصورت مستقيم يا غير

مستقيم پيدا ميکند. معمولا اين افراد آدمهايي هستند که از نظر قدرت مقابله با حقايق آدمهاي ضعيفي هستند و چون نميتوانند در مقابل

شما و يا رفتارهاي شما عکس العمل مناسبي انجام دهند و در مقابل شما احساس حقارت ميکنند براي گرفتن انتقام به دعا نويسي و

طلسم مبادرت ميکنند. جايگاه اين افراد در جهنم است. چه در اين دنيا و چه در آخرت.
طلسمها بصورتهاي مختلف نوشته ميشود ولي چندتاي آنها رايجتر هستند.
1- دفن کردن يکي از لباسهاي شما (هر چه لباس زير تر باشد اثرش بيشتر است)
در اين گونه طلسمها بر روي لباس مفعول دعاي مورد نظر خوانده شده و در جايي دفن ميگردد. معمولا اين نوع دعاها زمان دارند و پس از

طي زمان گفته شده خود بخود باطل ميشوند. اگر بهر دليلي اين لباس دفن شده از زير خاک بيرون بيايد سحر باطل خواهد شد. براي

همين بعضي از باطل کنندگان سحر ميگويند که بايد آنرا پيدا کرده و از زير خاک بيرون بکشيد.
2- دفن کردن جزء مرده اي بدن شما که معمولا يا ناخن است و يا موي شما. آن هم مانند طلسم با لباس ميباشد.
3- خوراندن دعا با استفاده از يک چيز شيرين.
در بعضي مواقع دعا نويس ها مبادرت به دعا خواني بر روي خوردني شيرين مانند حلوا، شعله زرد و چيزهايي به شکلهاي گفته شده

مبادرت ميکنند فرد آن را خورده و طلسم ميشود. برا باطل کردن آن بايد آن دعا از جسم و تک تک سلولهاي فرد جدا شود.
4- مامور کردن يک جن براي ايفاي يک وظيفه
در اين نوع طلسم فرد دعانويس يک جن را مامور ميکند که براي مدتي مشخص براي انجام ماموريت گفته شده همراه شما شده و نگذارد

که تصميم يا عمل شما محقق گردد. باطل کردن اين طلسم ساده تر است چون خود جن اسير است و ميخواهد خود آزاد باشد و شما اگر

بتوانيد نيروهاي مثبت زيادي در خود جمع کنيد بطوريکه جن نتواند در کنار شما دوام پيدا کند يا ميميرد و يا فرار ميکند.
حالتهاي ديگري نيز است که جايز به گفتن آن در اينجا نيست.
قابل ذکر همگان که مطالب بالا بصورت ساده نوشته شده تا همگان بتوانند مفهوم آنرا درک کنند.