جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

خوب بودن يا نبودن (۲)
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی:

سلام

درباره خوب بودن یا نبودن گفتم. بد نیست یکم بیشتر بگم و آرام آرام، کمی به مطالب فکر کنید. آدم خوب آدمی نیست که خوش بپوشد و یا خوش اندام یا خوش تیپ باشد. آدم خوب آدمی است که خوش حرف بزند.

این ایام، ایام محرم است ایام حسین است. همه ما میگیم حسین آدم خوبی است. ولی تا بحال چقدر حرفهای اونو گوش دادیم و فهمیدیم!!

وقتی حسین در جنگ بود گفت ببینید من فرزند کیستم؟ ولی فقط یک نفر شنید و آن هم حر بود. جالب است نه از بین آن چند هزار نفر فقط یکنفر شنونده بود.

یکی دیگر از نشانه های آدم خوب، شنونده خوب بودن است. شنیدن به معنی گوش دادن نیست. بلکه تجزیه و تحلیل الفاظی است که زبان دیگری جاری میشود.

همه آدمها نمیتوانند حرف خوب بزنند ولی آدم خوب حرف مقابل را میشنود،درباره آن فکر میکند و نتیجه میگیرد. این کار خیلی سخت نیست. اگر نمیتوانیم حرف خوب بزنیم پس سعی کنیم حرف دیگران را بشنویم، فکر کنیم، اگر خوب است بکار گیریم و اگر بد است آن حرف را دیگر به زبان هم نیاوریم. آنوقت به راحتی شما هم خوب مبشوید.

کم گفتن بهتر از زیاده بیهوده گفتن است.


 
خوب بودن يا نبودن
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱۸  کلمات کلیدی:

سلام خیلی ها میگن فلانی آدم خوبیه، بعضی ها میکن همون آدم بد است! این چه معنی میدهد؟

جواب ساده است خوبی و بدی یک قرارداد است. اگر فرد بدی در قرارداد ذهنی شما بد یا خوب جلوه کند دلیل بر بد بودن یا خوب بودن آن فرد نیست.

این قرارداد چطور تنظیم میشود. از کودکی در تمام زمان آموزش میبینیم که فلان کار خوب است، فلان کار بد است. توی دین، توی خانواده و توی اجتماع. حال شانس بیارید در خانواده و اجتماع خوبی بزرگ شده باشید. آدمهای بد همیشه دوستان خوبی دارند که آنها هم بد هستند!!. و آدمهای خوب همیشه دوستان خوبی دارند که همه آنها خوب هستند!!. این چی شد همه که خوب شدند. دقت کرده اید. این همان قرارداد ذهنی آدمهاست.

نظر شما چیه!!