جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

امام حسین گفت (7)
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱  کلمات کلیدی: امام حسین

پشت سر کسی که از تو ناپیداست چیزی مگو، مگر آنچه که می پسندی او پشت سرت از تو گوید و همانند بنده ای رفتار کن که می داند به گنهکاری خود گرفتار می شود و به نیک رفتاری خود پاداش می گیرد.

و من میگویم همکلام فردی نشو که از فردی دیگر بدگویی میکند. چون به پشت تو آید از تو بدگویی کند.

همه آدمها نقطه ضعفهایی دارند و همه آدمها نقطه قوتهایی دارند که به نظر بعضی ها خوش نمیآید. پس بهتر است با فردی که عادت به بدگویی دارد کمتر معاشرت کرد.


 
امام حسین گفت (6)
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱  کلمات کلیدی: امام حسین

 از سوگند زیاد بپرهیزید زیرا سوگند آدمی از چهار خصلت سرچشمه می گیرد: یا از خواری است که در خود می یابد و او را بر ذلت تصدیق مردمش بر می انگیزد و یا از ناتوانی در منطق است که سوگندها را پرکننده خلأها و پیوند ساز سخنان بی ربط خود می کند و یا از بدبینی مردم است که از آنان نسبت به خود سراغ دارد و می داند که سخنش را جز با سوگند نمی پذیرند و یا از آن روست که زبان خود را بی اندیشه بکار می گیرد

سوگند خوردن در جامعه امروزی ما به نظر من بیشتر از این رو است که فرد خود را ناتوان میبیند. یا درحال گفتن دروغ است. اگر توانایی شما بالاست مطلب را بگو، طرف یا قبول میکند یا نمیکند. اگر قرار باشد قبول کند بدون سوگند هم قبول میکند. اگر در مخیله او حرف شما جای نگیرید خدا را هم پایین بیاورید و بگوید که فلانی راست میگوید طرف مقابل باور نمیکند. پس سوگند خوردن برای چی؟


 
امام حسین گفت (5)
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱  کلمات کلیدی: امام حسین

راستی، عزت است و دروغ، ناتوانی،
اسرار امانت است و همسایگی، خویشاوندی،
یاری رسانی صمیمیت است و کار، تجربه آموزی،
اخلاق نیک عبادت است و سکوت، زینت،
تنگ نظری و آزمندی، فقر،
بخشندگی دارایی و مهربانی، خردمندی است.

از نظر روانشناسی افراد دروغگو افرادی هستند که احساس ضعف میکنند در مقابل شخص روبرو. این افراد برای جلب توجه شروع به گفتن دروغ میکنند تا نظر نقطه مقابل را به خود جلب کنند.

بخشندگی از روی داشتن است. البته نه داشتن مالی بلکه داشتن روحانی، روح آماده است که لبخندی بر لبی بنشاند. افرادی که بخیل هستند بسیار کوته فکرند.