جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

فانون عمل و عکس العمل
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٧  کلمات کلیدی: عمل ، قانون

سلام

امروز میخوام درباره قانون عمل و عکس العمل براتون بگم. شاید این موضوع را خیلی ها بدانند و شاید هم خیلی ها ندادند. پس اونهایی که میدانند یادآوری میشه و اونهایی که نمیداند آموزش.

خوب یک قانونی هست که منصوب به خود خداست. میگه چی؟ میگه هر کاری کنی جزایی داره چه خیر و چه شر.

یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به میزان کاری که انجام میدی، چیزی به همان ارزش دریافت میکنی. نکته جالب و گمراه کننده همین جاست. یعنی به همان اندازه دریافت میکنی. ممکن جزای کار شما به همان شکل نباشه ولی تاثیر . مقدارش با کاری که میکنی برابری میکنه. برای مثال شما شب عید یک خانواده مستمند و با آبرویی میشناسید که دلشون میخواد شب عید لباس داشته باشند. شما برای آنها تهیه میکنید و آنها را شاد میکنید. این ماجرا میگذرد. و بعد از چند روز یا چند ماه یک اتفاق بدی برای شما رخ میدهد. برای مثال خدایی ناکرده یک سانحه رانندگی توی اون ماشین شما له شده و شما با سری ضخمی و با بدن درد از این تصادف جان صالم بدر میبرید. توجه فرمودید جان سالم بدر میبرید. یعنی اینکه ممکن بوده شما توی این سانحه کشته بشید ولی پاداش اون کار نیکو شما اینجا با همام ارزش به شما برگشته.

حال اگر بد کنید. ممکن است پاداش عمل بد را در انجام دادن یک کار خوب بگیرید. یعنی چی؟ برای مثال شما کاری بد کردید و برای جبران اون یک کار خوب میکنید ولی نتیجه برای شما بد میشود.

توجه کنید و مطمئن باشید اگر کار خوبی یا بدی انجام میدهید حتما پاداش آن کار را دریافت خواهید کرد. پس اینطور فکر نکنید که من فلان کار بد را میکنم و 3 تا کار خوب میکنم اینها با هم صاف میشوند. اینطور نیست به دلایل زیر:

1- شما نمیدانید ارزش کارهای شما چقدر است.
2- هیچ کار بدی با کار خوبی پاک نمیشود.
3- هر کار بد به همان اندازه بد به شما میرسد و هر کار خوب به همان اندازه کار خوب به شما میرسد. یعنی 1 کار بد به میزان 50 به 3 کار خوب به میزان 70 پاک نمیشود. شما پاداشی میگیرد به میزان 50 کار بد و 70 کار خوب.

یعنی یک جا شما یک اتفاق بد برای شما می افتد که جزای کار شماست ولی ممکن است بعد از مدتی اون کار مشکلش حل شود بخاطر پاداش نیک شما.

خوب حالا یک سوال اگر من کار بد یا خوبی کردم و در این دنیا جزایش را ندیدم چه  میشود؟
پاسخ: توی اون دنیا حتما پاداشش را خواهید گرفت. چون خداوند حسابگر و عادل است. هیچ پاداشی نادید نخواهد گرفت.

حال اگر میبینید که دیگران با شما خوب نیستند؟ کارهای شما پیش نمیرود؟ مشکلات پشت مشکلات دارید؟ علت را در اعمال خود جستجو کنید. هیچ جادویی نمیتواند عدل خداوندی را زیر سوال برد.

اگر میبینید مشکل دارید به تزکیه روح و انجام کارهای خیر بپردازید تا میزان پاداشهای مثبت شما افزون شود.

یا حق