جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چرا قدرت شیطان در بعضی موارد بیشتر از قدرت خدواند میشود؟
ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٩  کلمات کلیدی: قدرت شیطان

سلام

چندین وقت پیش یکی از خوانندگان سوالی بدین مضمون کرده بود. چرا قدرت شیطان در بعضی موارد بیشتر از قدرت خدواند میشود؟

جواب این سوال بسیار ساده است. کمی فکر کنید؟ چرا قدرت شیطان بیشتر میشود؟

نکته قابل تامل قدرت شیطان نیست بلکه نفوذپذیری اون در شماست. برای درک مسئله یک مثال میزنم. شما ٢ آهمربا دارید یکی قوی و دیگری ضعیف که به فاصله ای مشخص از هم قرار داده اید. آهن ربای قوی را خدا فرض کنید و ضعیف را اهریمن. حالا یک قطعه فلز در بین این ٢ آهنربا قرار دهید و این قطعه فلز را خودتان فرض کنید. اگر ما فاصله بین آهنربا ها را ١ متر فرض کنیم و دامنه جذب آهنربای قوی را ٧٠ سانت و آهنربای ضعیف را ٣٠ سانت فرض کنیم. بسته به موقعیت قرار گیری فلز میزان قدرت آهنربا ها با هم متفاوت است. اگر شما فلز را در ۵٠ سانتی قرار دهید میزان کشش و قدرت آهنربای قوی غلبه میکند و فلز به سمت آهنربای قوی کشیده میشود. حال این فلز را به سمت آهنربای ضعیف حرکت دهید. چه چیزی مشاهده میکنید. خواهید دید که قدرت آهنربای قوی کمتر شده و قدرت کشش آهنربای ضعیف بیشتر میشود.

نتیجه این که موقعیت قرار گیری فلز بر روی قدرت آهنربا ها تاثیری ندارد بلکه میزان رغبت جذب فلز بستگی به موقعیت اون در مقابل آهنربا ها میباشد. پس شما هرچه از خداوند دورتر شوید قدرت تاثیر گذاری شیطان بر شما بیشتر شده و هر چه به خدواند نزدیک شوید میزان تاثیرپذیری شیطان بر شما کمتر میشود.

حال اگر دیدید که قدرت شیطان در مقابل خواسته شما قویتر است بدانید که شما به شیطان نزدیکتر شدید. پس با صرف انرژی بیشتر باید خود را به سمت ایزد بکشید تا از انرژی منفی شیطان در امان باشید.