جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

عزاداری برای کی؟
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٢  کلمات کلیدی: امام حسین

سلام

چند وقته میخواهم این مطلب را بنویسم ولی هیچگاه وقت نمیشد. حالا فرصتی دست داده که این مطلب را بنویسم. البته مناسبت آن هم بد نیست.

توی دهه محرم هر شب پشت ترافیک دسته های عزاداری گیر میکنیم. یا توی هر ماشینی که میشنیم دارند نوحه پخش میکنند!

شاید بیش از ١٠٠٠ بار پرسیدم.

من امام حسین را نمیشناسم. آیا شما او را میشناسید؟ که برایش هر سال عزاداری میکنید. امام حسین کی بوده؟ چی گفته؟

جالب اینجاست که اغلب میگند امام حسین عشق ماست ولی هیچی ازش نمیدونند.
هیچی از گفته هایش را بلد نیستند. نمیدوند چه دستوری داده و چه باید کرد.

شما جزء کدوم دسته هستید؟ آیا شما عزاداری او را میکنید بدون آنکه بشناسیدش؟

آیا میدونید چی گفته؟ در مطالب بعدی چند گفته او را مینویسم. شاید حداقل کمی با او آشناتر شویم.