جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

امام حسین گفت (1).
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٢  کلمات کلیدی: امام حسین

آن کس که پیش از اندرز دیگران، خود پند گیرد و پیش از بیدار باش دیگران، خود بیدار شود.

نظرتون درباره این مطلب چیه؟ منظور ایشون چی بوده؟ آیا این گفته هنوز در زمان ما کاربرد دارد؟

این نظر منه که مینویسم. شما چه نظری دارید؟

تا حالا شده به افرادی برخورد کنید که همیشه در حال نصیحت کردن دیگران هستند؟ دیگران را پند میدهند. به خداپرستی دعوت میکنند. به راست گویی فرا میخوانند؟ و به هزاران راه خوب مردم را دعوت مینکنند؟ سوال مهم این است که آیا این افراد خود این رفتار ها را انجام میدهند؟ من وقتی میگویم امام حسین را بشناس. خودم چقدر میشناسمش؟ میخواهم قبل از اینکه مقدار کمی او را به شما بشناسمش خودم او را بشناسم. توی این تحقیق میتوانم شما را هم شریک کنم.

امام را به من بشناسونید. بگید او کی بوده یا کی هست؟ امام را نمیخواهم از دید فلسفی بشناسم میخوام مثل یک آدم معمولی درکش کنم. نمیخواهم توی این دهه پای تلوزیون بشینم یا نوحه هایی رو بشنوم که هیچ فایده ای نداره و یا پای سخنان علمایی بشینم که هیچی از حرفشونو نفهمم.

شما به زبان ساده بگید. او کیست؟