جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

امام حسین گفت (3)
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۸  کلمات کلیدی: امام حسین

جمعی خدا را از شوق بهشت می پرستند، این عبادت سوداگران است و گروهی خدا را از بیم دوزخ می پرستند، این عبادت بردگان است و مردمی هم خدا را از روی شکر می پرستند. این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است.

فکر نمیکنم توضیح بخواهد. (بدون شرح)