جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

امام حسین گفت (7)
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱  کلمات کلیدی: امام حسین

پشت سر کسی که از تو ناپیداست چیزی مگو، مگر آنچه که می پسندی او پشت سرت از تو گوید و همانند بنده ای رفتار کن که می داند به گنهکاری خود گرفتار می شود و به نیک رفتاری خود پاداش می گیرد.

و من میگویم همکلام فردی نشو که از فردی دیگر بدگویی میکند. چون به پشت تو آید از تو بدگویی کند.

همه آدمها نقطه ضعفهایی دارند و همه آدمها نقطه قوتهایی دارند که به نظر بعضی ها خوش نمیآید. پس بهتر است با فردی که عادت به بدگویی دارد کمتر معاشرت کرد.