جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

برون فکنی کالبد اختری (۲)
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٥  کلمات کلیدی:

راه های متنوعی برای برون فکنی کالبد اختری وجود دارد که من در اينجا به شرح آنها اشاره خواهم کرد.

قبل از شروع بايد به نکاتی اشاره کنم که کالبد اختری بطور نوسانی از بدن خارج ميگردد يعنی حالتی مثل بالا آمدن و يا پايين آمدن. شما ممکن است اين حالت را بارها و بارها تجربه کرده باشيد. برای مثال شما در خواب ديده ايد که در حال افتادن از روی يک بلندی هستيد و قبل از برخورد با زمين از خواب میپريد احساس ميکنيد عجب خواب بدی ديد تپش قلب داريد عرق کرده ايد و موهای بدن شما سيخ شده است. اينها موقعی اتفاق می افتد که کالبد با شدت بسيار به بدن باز ميگردد. علت اين اتفاق بسيار متفاوت است ممکن است يک چيز خارجی بدن شما را تحت شعاع قرار داده باشد. (مثلا کسی شما را تکان داده باشد).

گاهی اوقات افراد خبر داده اند که در خواب موجودی سياه رنگ (آل) روی آنها افتاده است و آنها نميتوانند حرکتی انجام دهند بسيار از اين حالت هراس پيدا ميکنند و ميخواهند کامه به زبان آورند و نميتوانند سعی ميکنند بسم الله بگوييند و وقتی اين کار را انجام ميدهند تمامی مشکلات رفع ميگردد.
حال اين آل چيست؟ آل همان کالبد اختری شخص است که از بدن فاصله ميگيرد ناگهان هوشياری به بدن باز ميگردد شخص چشمانش بسته است وليکن با چشمان کالبد اختری  سايه که خود اوست را ميبيند. حواس بدن کار نميکنند چون اختيار در دست کالبد اختری است شخص سعی ميکند که حواس را به بدن بازگرداند (ذکر اسم خدا). به تلاشی که فرد ميکند موفق به باز گرداندن کالبد به بدن ميشود و آن هنگام است که شخص از خواب بيدار ميشود.
اگر همچنين اتفاقی افتاد چه کنيم؟ جواب بسيار ساده است. اول اصلا نبايد ترسيد زيرا چيزی جز خودمان نيست. سعی کنيد به انگشتان شست پا تمرکز کنيم و سپس با يک حرکت کوچک آنها را تکان دهيم. همه چيز درست ميشود. علت تمرکز روی انگشت شست پا بخاطر اين است که کالبد اختری آخرين نقطه ای را که برای خروج کامل رها ميکند آن انگشتان است. ابتدا از سر شروع شده و آرام آرام بصورت مورب از بدن فاصله ميگيرد.

در مقاله های بعدی بيشتر در اين خصوص صحبت ميکنيم.

در پناه حق باشيد.