جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

تمرین 8 از 28
ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٦  کلمات کلیدی: تمرینات 29 گانه رمضان

لبخند بی هزینه ترین درمان است

همه انسانهای روی زمین مشکل دارند، با مسایل روزمره درگیر هستند و با آنها دست و پنجه نرم میکنند. بهترین راه برای مقابله با استرسهای وارده از این مشکلات کوچک داشتن لبخند بر روی لبان شما است. لبخند بزنید، نه قهقهه. شاید در فرهنگ ما اگر کسی را مدام در حال خنده های بلند ببینید، به او هزاران انگ ببندید، ولی هیچکس برای داشتن لبخند شما، شما را سوال پیچ نمیکند.

اگر آرامش ندارید، اگر عصبی هستید، اگر سخنان شما به دل طرف مقابل نمینشیند، همه این مشکلات فقط با کلید لبخند باز میشود.

حرفی که با لبخند ابراز میشود، حتما بر دل طرف تاثیر میگذارد.
ما 3 نوع لبخند داریم
1- لبخند از روی شادی
2- لبخند از مهربانی
3- لبخند محزون

بسته به شرایط و در مقابل فردی که هستید میتوانید یکی از این 3 نوع را انتخاب کنید.
همیشه لبخند نوع 2 را بر لب داشته باشید، اینطوری خستگی شما کمتر مشخص میشود و مشکلات کمتر شما را آزار خواهد داد
اگر فردی کاری خنده دار کرد، اگر در جشنی هستید، یا میخواهید عکسی یادگاری بگیرید از این نوع لبخند استفاده کنید، جوری که برق شادی توی چشمان شما بیانگر میزان شادی شما باشد.
اگر فردی، عزیزی از دست داده، مشکلی شدید دارد، میتوانید با یک لبخند محزون، به همراه چشمانی اندوهگین، باعث آرامش فرد مقابل شوید.
هم اکنون تلخ ترین خاطره زندگی گذشته خود را به یاد بیاورید، آیا آلان به همان اندازه اندوهناک است؟ پس چرا نباید به آن مساله خندید.
یادمان باشد مساله ای که با پول حل میشود، مشکل نیست.

یا حق