جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

ثروت و رفع فقر
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٢  کلمات کلیدی: ادعیه ، دعاهای ثروت و رفع فقر

مرحوم شمس (ره) میفرماید: در شب دوشنبه (یکشنبه شب) زیر آسمان سر خود را برهنه کرده و 110 مرتبه بگوید «یا وَهابُ» سپس سر به سجده گذاشته و هفت مرتبه بگوید «یا غَنیُّ یا قَویُّ» برای رسیدن به ثروت حتما موثر است.