جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

۲ سوال
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٢۸  کلمات کلیدی:

يکی از خوانندگان سايت ۲ سوال در ذهنش پديد آمده که مطرح کرده و گفتم شايد خيلی از شما هم چنين سوالی داشته باشيد. پس بخوانيد:

mikhastam begam age ma boroon afkani bokonim khatare
marg vojood dare ya na?
2.chejoori ye livan y har sheye dige ro bedoon lamse
ba onn az rooye zamin boland konim


در مورد سوال اول وقتی شما برون فکنی ميکنيد کالبد اختری بوسيله يک کالبل اختری با جسم شما متصل ميشود کار اين کابل کنترل حيات در جسم ميباشد. تا وقتيکه اين کابل متصل است حيات نيز وجود دارد. در افرادی که دچار مرگ ميشوند اين کابل پاره ميشود. در برون کنی کلفتی اين کابل به نازکی مو ميرسد ولی پاره نميشود مگر اينکه اتفاق عجيبی بيافتد برای مثال شما از جسم خود بسيار دور شده ايد و به جسم شما شکی وارد ميشود. در اين لحظه کالبد اختری ميخواهد با سرعت هر چه تمام تر به جسم برگردد اگر شما مقاومت کنيد ممکن است اين کابل پاره شود. ولی تا بحال من کسی را نديدم يا نشنيدم که بر اثر برون فکنی کابل اختری اش پاره شده باشد.

در مورد سوال دوم فقط تمرکز و تجمع نيرو در انگشتان است. برای اطلاعات بيشتر از چاکرهای دست کمک بگيريد.