جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

فیلم اهانت به پیامبر اسلام
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٤  کلمات کلیدی:

وقتی تن عریان حضرت مریم را به تصویر کشیدند، ما ها شاکی شدیم و به خاطر این اهانت به این برگزیده خداوند ناراحت شدیم.
ایرانی های مسلمان، درباره حضرت مریم فیلم ساختند (مگر مسیحی بودیم!) از او تجلیل کردند نه به خاطر اینکه ما مسیحی هستیم بلکه به خاطر اینکه او یکی از برگیزده های خداوند بود، ایرانی ها هیچگاه به هیچ برگیزده ای اهانت نکردند چرا؟ چون این را خوب میداند که برگیزده خداوند است و ما یکتا پرست هستیم و خداوند در تک تک لحظات زندگی مان جاری است. شاید برخی از رفتارهای روحانیون و مسئولین را به اسم اسلام به خورد ما داده میشود را قبول نداشته باشیم ولی اهانت به آخرین فرستاده خداوند، دردی جان سوز است.
مگر میشود، انسان خداپرست به فرستاده خداوند اهانت کند!
سازنده و بازیگران این فیلم در کمال پستی خود، به آن والا حضرت چنان اهانتی کردند که اصلا نمیتوانم هنوز این فیلم را درک کنم!
این فلیم نشان میدهد، سازنده های آن اصلا به خداوند هیچ اعتقادی نداشته و برده و بنده شیطان هستند. کسی که به فرستاده ایزد اهانت میکند یعنی به خود خداوند اهانت کرده است.
وقتی BBC حمله به سفارت لیبی را نشان داد پیش خودم گفتم، وه چه مسلمانان کله خری ولی بعد از دیدن این فیلم .... به حال اون افراد افسوس خوردم، که هم دنیای خود را فروختند و هم آخرتشان را.

این فیلم نشان میدهد، که 100% بنده شیطان هستند.