جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

جادوی رویا بینی قسمت چهارم
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٦  کلمات کلیدی: جادوی رویابینی ، خواب

خوب فرض را بر این میگیرم که شما توانسته اید که تمرینات قبلی را به پایان برسانید، اگر نکرده اید مطمئن باشید این مرحله کار بسیار سخت تر از مراحل پیش است.

اگر موفق به انجام 2 عمل پیش هستید، این بار سعی کنید هوشیار بخوابید.

منظور از هوشیار خوابیدن یعنی، داشتن آگاهی از اینکه شما در هنگام خواب دیدن خواب هستید.

برای مثال در حال خواب دیدن این هستید که در وسط یک جنگ قرار گرفته اید و شدیدا ترسیده اید، کافیست به یاد بیاورید که خوابید و هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید.

در مرحله بعدی به شما خواهم گفت چگونه خواب را مدیریت کنید. ولیکن پیدا کردن این قابلیت بسیار مهم است.

در مراحل رویا بینی هوشیار خوابیدن از مهمترین اجزا میباشد. پس این تمرین را دقیق انجام داده و حرفه ای شوید.

 

در پناه حق