جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

روزی خواهم رفت
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: شعر

کسی از بالا می آید و میگوید، برخیز وقت رفتن است.
پایین را بنگر، مردم در حرکتند، میخندند و میگریند
خندان ز بهر رفتن تو و گریان ز رفتن ت
آنها بر خویش میگریند و میخندند.
مادری گفت جگر گوشه من بود، بدون او چه کنم.
عاشقی گفت، پس از او دل به دست کی بندم
عارفی گفت، به ز اخلاق نیک او،
شاعری گفت نبود سروی به قامت دلبندم.
رهگذر در حال گذر از بالینش
گفت فرصت صلوات و الحمد نثار آن روحش
هر کسی که گذشت چیزی گفت.
هیچ نگفت که او چرا از اینجا رفت
من اگر میدانستم که میروم روزی
همه شب سجده میکردم به بهای دیدن رویش