جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

جادو از چه زمانی شروع شد؟
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/۱٢  کلمات کلیدی:

از زمانيکه بشر قدرت شناخت خود را پيدا کرد و در شرايطی قرار گرفت که نياز به امداد غيبی داشت توانست جادو را کشف کند.

جادو چيزی نيست جز استفاده از نيروهای درونی خود. وقتی شما بر روی مسئله ای متمرکز ميشيد وقتی تمامی حواستان را جمع ميکنيد تا کاری را انجام دهيد متوجه ميشويد که آن کار دارد به خوبی انجام ميشود.

با يک مثال ساده ادامه ميدهم. شما علاقه شديدی به يک نفر داريد و وقتی آن طرف را ميبينيد در افکار خود به آن شخص فکر ميکنيد. فکر ميکنيد که آن شخص بايد به سمت شما بيايد و شما به او سلام کنيد و... بعد از مدتی احساسی در معده خود ميکنيد و ميبينيد که فرد مورد نظر به طرف شما می آيد. چه اتفاقی افتاده آيا يک اتفاق و يک تصادف است؟ دوباره در مورد ديگری امتحان کنيد. درست است شما جادو می کنيد. ولی قوت و صحت انجام آن به شما بستگی دارد. چقدر توانايی تمرکز و ديگر شرايط را داريد. جادوگری مانند درس خواندن است هرچه بيشتر سعی کنيد بيشتر موفق ميشويد. وليکن مانند بعضی از افراد که هرچه درس ميخوانند باز هم کلاس اولند اين هم مانند آن است. پس ابتدا بايد يک پيش زمينه در خود پيدا کنيد. علاقه داشته باشيد و ادامه دهيد.

دانشمندان - اقوام مختلف هر کدام نامها مختلفی روی اين اعمال ميگذارند که بستگی به نوع جادو دارد. مانند هیپنوتيزم - تله پاتی - ووو.

به هر حال خارج شدن يک نيرو از شما بعنوان برآوردن يک عمل جادو نام دارد (البته به عقيده من).

شايد بگوييد پس ورد چيست آيا همه چيز با تمركز قابل حل ميشود؟

بايد بگويم ورد خيلی ماثر است. چون ورد دارای يك آهنگ خاصی است و اين آهنگ باعث تمركز و بيرون آمدن نيروی شما ميشود.

در هر صورت منتظر مقاله بعدی باشيد.

منتظر ميلهای شما هستيم. با ما تماس بگيريد تا مطالب شما نيز چاپ شود.

اميد

آدرس ميل ما omoridi@yahoo.com است با ما تماس بگيريد.