جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

طالع بينی با اعداد
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۳  کلمات کلیدی:

امروز ميخواهم درباره طالع بينی با اعداد برای شما بگم. ميخواهم بگم که ذهن شما بصورت عدد گونه فکر ميکند. و اين اعداد ارتباط مستقيم با ناخودآگاه شما دارند.
نياز داريد جواب يک مسئله را بدانيد.
نياز داريد جنس گم کرده خود را پيدا کنيد.
نياز داريد روحيات کنونی خود را بهتر بشناسيد.
و ... اگر شما نياز به اين اطلاعات داريد ابتدا بايد يکسری اعمال را انجام دهيد.

۱- آرام نشسته و به نيت خود فکر کنيد. (در ريلکس کامل) هرچه ريلکس کاملتر باشد جواب صحيحتر است.
۲- سه عدد در ذهن شما نقش ميبندد. آن سه را يادداشت کرده سپس باهم جمع کنيد.
۳- اگر حاصل جمع بين ۱ تا ۹ و ۱۱ و ۲۲ بود به جدول مورد نظر مراجعه کنيد. اگر نبود دوباره اعداد را با هم جمع کنيد.

برای مثال
سه عدد مورد نظر ۲۴ - ۳۶ - ۸۵ است
۲۴+۳۶+۸۵=۱۴۵
۱+۴+۵=۱۰
۱+۰=۱

پس عدد مورد نظر ۱ ميباشد. حال نسبت به نيت خود به جدول مربوطه مراجعه کنيد. من در ابتدا جدول مربوط به آری يا نه را ميگذارم. بيبنم اگر بازديد کنندگان خوششان آمده باشد. جداول ديگر هم ميگذارم.
برای ابزار علاقه خود پيام بگذاريد.