جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

طالع بينی اعداد - سوال درباره اجزای بدن
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٦  کلمات کلیدی:

در اين قسمت شما ميتوانيد برای يافتن امراض يا قوت و ضعف در بدن خود کمک بگيريد و يا هرچيز ديگری...

۱- پشت و قلب
۲- شکم و رانها
۳- رانها
۴- قلب - پشت و شکم
۵- بازوها - دستها - کليه ها
۶- گردن - گلو و نواحی کمری
۷- پاها
۸- زانوها
۹- سر و صورت
۱۱- پا - قوزک - دندان و گردش خون
۲۲- دستگاه تناسلی