جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

ريكي ، مكمل معالجات پزشكي
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٢٤  کلمات کلیدی:

ريكي يك كلمه ژاپني به معناي انرژي حياتي ماورا جهان هستي است . ( جهاني = REI – انرژي حياتي = Ki )

ريكي، تكنيك يا يك روش و يا يك عمل نيست. ريكي فقط وجود دارد، معلم ريكي به دانشجو قدرتي مي دهد، كه انرژي بتواند در طي چهار مرحله تشرف، از بدن او جريان يابد. در اين مراحل، مراكز داخلي خاصي در بدن دانشجو باز مي گردد تا اينكه انرژي بتواند به راحتي و به طور صحيح منتقل شود و بعد از مراسم معارفه، معمولا جرياني در دستان به صورت گرما يا . . . كه هر فردي خودش بايد احساس كند به وجود مي آيد. سپس دستور العمل استفاده از اين انرژي داده مي شود.

فوايد ريكي:

ريكي در تمام سطوح درماني يعني فيزيكي، ذهني، احساسي، روحي و . . . عمل مي كند.
هر كسي مي تواند ريكي را بياموزد زيرا همه به گونه اي ناقل انرژي هستند ولي به علت استفاده نكردن از اين حس كانالهاي انتقال بسته مي شود، و بعد از اينكه به وسيله استاد ريكي مراسم تشرف انجام شود اين كانالها باز مي شوند و هرگز بسته نخواهند شد. بدين ترتيب قادر خواهيد بود به وسيله انرژي ، خودتان، ديگران و يا حيوانات را مداوا كنيد، البته هرگز ريكي جايگزين معالجات پزشكي نمي شود ولي مي تواند آن را تكميل نمايد.
ريكي با استفاده از تعادل انرژي در بدن باعث درمان مي شود. در نهايت ريكي يك حيات و زندگي جديد براي شماست.
اگر خواهان شفاي جسم هستيد، بايد نخست ذهن را شفا بخشيد. 
مطمئنا بارها و بارها قسمتي از بدنتان دچار درد شديدي شده و بي اختيار دست خود را روي آن ناحيه گذاشته ايد و قلبا احساس آرامش كرده ايد. حال مي خواهم برايتان بگويم كه قلب شما درست احساس كرده. شما با اين عمل مقداري شفا به آن ناحيه رسانده ايد. در واقع مي توانم بگويم اين كار يك تكنيك يا ابتكاري نوين نيست. اين روش، ريشه در سنتي كهن دارد و انسانها در قرنهاي متمادي با آن زيسته اند و آن را در كنار حواس ديگر داشته اند. متاسفانه با گذشت سالها و پيشرفت علم و تكنولوژي و ما حصل تمدن، كانالهاي انتقال انرژي شفا بخش مسدود و در نتيجه شما ارتباط خود را با انرژي كيهاني از دست داده ايد. در حالي كه اين ارتباط مي تواند مكملي براي ساير روش هاي درماني باشد. خوشبختانه كشف ريكي توسط دكتر ميكائوا وسوئي در اواخر قرن نوزدهم و تعليم استاداني براي شفاي طبيعي، راهي براي استفاده از انرژي شفا بخشي كه به طور طبيعي در هستي موجود است گشوده شده. در واقع درمانگر در ريكي كانالي براي انتقال اين انرژي محسوب مي شود تنها چيزي كه شما براي انتقال انرژي ( ريكي ) نياز داريد كاناليزه شدن توسط يك استاد ريكي است و جالب اينجاست كه وقتي يك بار روند در مورد شما انجام شود اين انرژي تا پايان عمرتان با شماست و شما مي توانيد از اين موهبت الهي استفاده كنيد ولي فراموش نكنيد كه انرژي را درست و بجا براي شفا و ارتباط نزديك و غيابي به كار بريد و آنچه مسلم است اين است كه ريكي نيازي به باور شما ندارد. ريكي فقط وجود دارد و خود به خود عمل مي كند و تاثير عميقي بر شما و ديگران دارد. همراه با استفاده از ريكي، احساسات برتر يا الگوهايي كه فرد را سالم و سرحال و آگاه از اصول آن مي سازد نيز اهميت دارد و آنها عبارات زير هستند:
فقط امروز نگران مباش.
فقط امروز خشمگين مشو.
فقط امروز عشق و احترام را به هر موجود زنده ابراز كن.
والدين ، معلمان و بزرگانت را محترم بشمار.
معاشت را شرافتمندانه تامين كن و سپاست را ابراز كن.

تاثيرات ريكي بر شما:

ريكي از قدرت طبيعي شفاي بدن، توسط خود حمايت مي كند.
ريكي تعادل روحي و تندرستي ذهني را برقرار مي كند.
ريكي بدن و روح را حيات مي بخشد.
ريكي در تمام سطوح ذهن، روح، بدن و عواطف عمل مي كند.
ريكي انرژي بدن را تعادل مي بخشد.
ريكي انرژي مسدود شده را رها مي سازد.
ريكي سموم بدن را پاك مي كند.
ريكي خود را بر اساس نيازهاي گيرنده تنظيم مي كند.
ريكي بر حيوانات، گياهان و تمامي موجودات زنده اثر مي كند.
ريكي هيچ گونه ضرري براي هيچ كس ندارد.
ريكي باعث رفع استرس و ايجاد آرامش درون مي شود.
ريكي جايگزين معالجات پزشكي نيست ولي مي تواند مكمل آن باشد و بهبود فوري را براي شما به ارمغان بياورد.
ريكي شيوه شفاي مطبوع و جامعي است و در نهايت با شناخت و جريان ريكي، دنيا و حيات جديدي را تجربه خواهيد كرد. سادگي مويد حقيقت ريكي است.

ماهنامه موفقيت