جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

تکان دادن اجسام از طريق دست (۱)
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٦  کلمات کلیدی:

چند تن از دوستان و خوانندگان خواسته بودند که راه تکان دادن اجسام را از طريق دست البته بدون برخورد آن بدانند.

قبل از شروع بايد به چند نکته اشاره کرد.
۱- شخص بتواند انرژی خود را پيدا کند.
۲- شخص بتواند انرژی خود را جهت ببخشد.
۳- شخص بتواند روی موضوع مورد نظر تمرکز کافی را انجام دهد.

برای اين کار فرد بايد سه پارامتر بالا را داشته باشد اگر چنين نيست ابتدا سعی کنيد آنها را محيا سازيد بعد ميتوانيد آن را تکان دهيد.

۱- کنترل انرژی
برای کنترل انرژی ابتدا فرد بايد بتواند انرژی را در خود پيدا کند. برای اين کار ابتدا ريلکس شويد. و به درون خودتون فکر کنيد و تمرکز کنيد. سپس ميتوانيد انرژی را که در سراسر وجودتان در حرکت است را حس کنيد. چيزی مانند يک موج.

۲- جهت بخشيدن به انرژی
برای اين کار فرد انرژی را پيدا کرده و از نوک پا آن را جمع ميکند اول از پای راست و چپ شروع کرده و همزمان انرژی را به سمت کمر ميرانيد سپس آن را با انرژيی که در شکم و کمر است مخلوط کرده و به سمت سينه ميرانيد. حالا کمی سينه شما سنگين شده نفس کشيدن کمی سخت شده است انرژی دست چپ را هم به سينه منتقل ميکنيد حالا تمام اين انرژی را به دست راست خود منتقل کنيد. دست راست سنگين شده است. هرگز کل انرژی جمع شده را به سر نبريد. چون هر کسی نميتواند طاقت آنهمه انرژی را داشته باشد. سپس بعد از جمع کردن انرژی دوباره آن را بين تمامی اعضای بدن تقسيم کنيد همانطور که جمع کرده بوديد. اين کار را آنقدر انجام دهيد تا در اين کار خبره شويد.

۳- تمرکز روی موضوع
برای تمرکز کردن روی يک موضوع ابتدا به آن جسم خوب نگاه کنيد. سپس چشم خود را ببنديد و آن را در پيش چشم خود بسازيد. اين ساختن را چنان با دقت انجام دهيد که حتی برآمدگيها و فرو رفتگيها را بتوانيد بخاطر بياريد. شکل کاملا رنگی و شفاف پيش چشم شما بايد ساخته شود.