جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

تکان دادن اجسام از طريق دست (۲)
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٦  کلمات کلیدی:

حالا شما ميدانيد که چطور تمرکز کنيد و انرژی خود را متمرکز نمايد. برای تکان دادن اجسام اعمال زير را انجام دهيد.

۱- اول روی شی مورد نظر تمرکز کنيد.
۲- انرژی خود را به دست راست و سپس کف دست و نوک انگشتان منتقل کنيد.
۳- نوک انگشتان را به طرف شی مورد نظر بگيريد.
۴- انرژی را از نوک انگشتان خارج نماييد.

برای شروع ابتدا روی اجسام سبک تست کنيد برای مثال يک تکه کاغذ را جوری قرار دهيد که با يک فوت آرام بيفتد. بعد از چندين بار تجربه آرام آرام کار را محکمتر و سنگين تر کنيد. هنگام خارج کردن انرژی از انگشتان روی جسم مورد نظر تمرکز کافی داشته باشيد.

به اميد خدا موفق ميشويد.