جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

ضرورت بحث از وجود خدا
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱۳  کلمات کلیدی:

دربارة فلسفة بحث پيرامون وجود خداوند دو پرسش مطرح شده است: يكي اين كه چه چيز انسان را به بحث درباره‎ي وجود خداوند بر مي‎انگيزد؟ و ديگري اين كه بر شناخت خداوند و ايمان به او چه فايده‎اي مترتب مي‎گردد؟متكلمان اسلامي در پاسخ به پرسش نخست، پاسخهايي را داده‎اند يادآور مي‎شويم:

1. لزوم جلوگيري از زيان‎هاي مهم

هيچ انسان عاقلي در لزوم جلوگيري از زيان‎هاي مهم ترديد نمي‎كند. اصل «لزوم دفع ضرر» يكي از پايدارترين اصول زندگي بشر به شما مي‎رود و تجربة قرنها زندگي انسان، استواري آن را تأييد مي‎كند. هرگاه ضرر و زيان از اهميت ويژه‎اي برخوردار باشد، اصل ياد شده قاطع‎تر و نمايان‎تر خواهد بود. در اين صورت احتمال ضرر نيز كافي است تا انسان را، به چاره انديشي براي پيش گيري از آن اقدام بر انگيزد.

از سوي ديگر، در طول تاريخ افراد برجسته‎اي به نام پيامبران و رهبران الهي ظهور كرده و از وجود خداوند، احكام و قوانين الهي، پاداش‎هاي و كيفرهاي اخروي سخن گفته، و بشر را به ايمان به اين آموزه‎هاي دعوت كرده‎اند. و خود نيز در عين پاي‎بندي سرسختانه به گفتار خويش، دين ورزاني ثابت قدم و كوشا بوده‎اند. بدون شك، اگر از گفتار و رفتار آنان يقين به وجود خداوند، ‌دين و آئين الهي حاصل نشود، حداقل، احتمال وجود او قوت مي‎يابد. بديهي است اگر چنين احتمالي درست باشد، ناديده گرفتن آن منشأ زياني بس بزرگ و اندوهبار خواهد بود. بدين جهت به حكم خرد و قضاوت فطرت، نبايد در برابر اين احتمال بي‎تفاوت بود. بلكه بايد دربارة آن به بحث و تحقيق پرداخت. بر اين اساس بحث و بررسي دربارة وجود خداوند و آيين آسماني، لازم و حتمي است.

محقق بحراني در تقرير اين دليل گفته است:

«انّ دفع الضرر المظنون الّذي يلحق بسبب الجهل بمعرفة الله واجب عقلاً، و وجوب دفع ذلك الضرر مستلزم لوجوب المعرفة»:[1]

جلوگيري از ضرر ظني كه به واسطة ناآگاهي از معرفت خداوند وارد مي‎شود، به حكم عقل واجب است، و وجوب جلوگيري از اين ضرر مستلزم وجوب شناخت خداوند است.