جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

سوال و پاسخ (۱)
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

سلام من قصد دارم قسمتی از سوالاتی که از من پرسيده شده را بصورت سوال و پاسخ در سايت قرار دهم. شايد اين سوالات جوابی هم برای شما دوست عزيز باشد.

س: من درون خودم نيرويی عجيب احساس ميکنم ولی نميتوانم آن را کنترل کنم چه کنم؟

ج: برای شروع شما ابتدا بايد ريلکسشن را تمرين کنيد. سپس بتوانيد کنترل نيروها را در خود بدست بگيريد. نيروی شما به اراده شما در دست يا پا يا سينه يا هر جايی که بخواهيد جمع ميشود. حالا چکار ميخواهيد کنيد. يک مطلب را القا کنيد؟ تله پاتی کنيد؟ يا هر کار ديگری انرژی خود را همراه با نيتی که داريد به شخص يا شی مورد نظر ارسال نماييد.

س: آيا ميشود انسان از طريق نيروی درونی که انسانها دارند به کسی صدمه زد يا کسی را کشت؟

ج: بله ميشود. وليکن اين کار خلاف تمامی اصول است و کسی که ميخواهد اين کار را انجام دهد نياز به ابزارهايی برای اين کار دارد و لزومی به نيرويی درونی که نفر نيز ندارد. وليکن ميزان آسيبی که فرد ميبيند بيشتر از کسی است که مفعول ميباشد. شما برای آزار نياز به يک موکل يا جن داريد. (معمولا دعا نويسها از آن استفاده ميکنند) شما به آن موکل دستور ميدهيد که فلان کار را انجام دهد و آن موکل شرايط را جوری جهت ميدهد که فرد مورد آسيب قرار ميگيرد. وليکن شخص دعا نويس يا شخصی که خواسته خود بايد بهای اين عمل را بپردازد. چه در اين دنيا و چه در آن دنيا. پس پيشنهاد ميشود که اين فکر را از ذهن خود پاک کنيد. کدورتها را کنار گذاشته و هميشه به خوبی فکر کنيد. زيرا روح انسان پاک است و بايد دوباره پاک به خداوند بازگردد.

س: درباره روش صحبت با موجودات غیر مادی (غیر از ارواح ) من را راهنمایی فرمایید و مرجع قابل اعتمادی را به من معرفی فرمایید.

ج: درباره مرجع که بهترين آنها قرآن است. و درباره با موجودات غير مادی بستگی به شرايط شما دارد. يعنی اينکه ابتدا بايد اطراف شما موجودی غير مادی وجود داشته باشد. دوم اينکه شما بتوانيد حس شنوايی خود را تقويت کنيد. چگونه ميشود اينکار را کرد بدينگونه که انرژی را در گوش خود متمرکز کنيد سپس سعی کنيد که بشنويد. شايد اوايل فقط ويز ويز بشنويد ولی به مرور زمان و تمرين و تمرکز اين اصوات شکل واضحتری بخود ميگيرند.

س: آيا ميشود شما بجای من تله پاتی کنيد؟

ج: تله پاتی در صورتی موفق است که طرفيت هر دو اين خواصيت را داشته باشند. با يک مثال ساده توضيح ميدهم. شما ميخواهيد به اينترنت متصل شويد شما يک مودم داريد و دستگاهی که به اينترنت متصل است نيز يک مودم دارد. مودمها همديگر را شناخته و با هم تبادل اطلاعات ميکنند. حال اگر يکی از طرفين نتواند پيامهای ارسالی را دريافت کند عمل تله پاتی انجام نميشود و دوم اينکه طرفی که ميخواهد پيام را بفرستند بايد تا حدی طرف خود را بشناسد (يا بقولی پيام خود را هدفمندانه بفرستد) شما فکر کنيد که يک نفر يک پيام در پهنهای بيکران جهان بفرستد. تا يک نفر دريافت کند و او هم جواب دهد

س: آيا سحر و جادو وجود دارد؟

ج: بله وجود دارد. و خيلی افراد بوسيله يکسری از دعا نويسان بی خبر از خدا اين کار زشت را انجام ميدهند و شخصی را ميبندند و باعث آزار و اذيت شخص ميشوند.

س: آيا سحر و جادويی وجود دارد که باطل نشود؟

ج: جواب سوال با کمی انديشه خير است. زيرا هميشه بالاترين قدرتها خداوند است و هيچ چيز بدون اراده او تحقق نمیپزيرد. برای باطل کردن هر نوع سحری بايد به او توصل کرد و فقط از او خواست و در خود يکسری تغييرات ايجاد کرد. انرژی های منفی را دور ريخت و بجای آن مثبت جمع کرد وقتی انرژيهای مثبت شما به اندازه کافی رسيد هيچ سحری بر شما غلبه نخواهد کرد. مثال ساده آن تمامی پيامبران و ائمه ما هستند.