جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

13ويژگي شخصيت خلاق
ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی:
1- استقلال: فرد خلاق در افكار و كارهاي خويش از استقلال بالايي برخوردار است.
2- كنجكاوي: كنجكاوي يك خصوصيت بارز فرد خلاق است. او تمايل زيادي به كشف مسائل و پي بردن به اصل پديده ها دارد.
3- علاقه به كارهاي پيچيده: فرد خلاق پيچيدگي را دوست دارد. به همين دليل، او در كارهاي مشكل و پيچيده بيش از هر چيز ديگر انرژي صرف مي كند.
4- تحمل ابهام: براي فرد خلاق مواجه شدن با ابهامات، يك مبارزه محسوب مي شود و براي او نوعي لذت به دنبال دارد.
5- انعطاف پذيري: فرد خلاق از ذهن و شخصيتي بسيار انعطاف پذير برخوردار است.
6- شوخ طبعي: شوخي خود نوعي خلاقيت است و شوخ طبعي از جمله ويژگي هاي عيني و قابل مشاهده افراد خلاق است.
7- اعتماد به نفس بالا: فرد خلاق نسبت به خود و توانمندي هايش آگاهي دارد. به همين سبب، از اعتماد به نفس زيادي برخوردار است.
8- ابتكار: ابتكار داشتن يعني دور شدن از كليشه ها، قالب ها و عادت هاي رايج و تكراري. فرد خلاق به راه حلهاي كليشه اي و به طور كلي تفكر مبتني بر عادت علاقه اي ندارد.
9- پشتكار: فرد خلاق تلاشگر و سختكوش است و شكست ها او را خسته نمي كند.
10- تخيل قوي: تخيل زير بناي خلاقيت است. اين واقعيت را تاريخ علم و انديشه هاي شخصيت هاي خلاق به اثبات رسانيده است.
11- حساسيت و توجه: بسياري از اشياء و پديده هايي كه براي اغلب مردم عادي و پيش پا افتاده جلوه مي كند، مي تواند توجه و حساسيت فرد خلاق را برانگيزد.
12- زيبايي و دوستي: فرد خلاق به آساني مجذوب زيبايي مي شود و نسبت به آن توجه و دقت دارد.
13- ترديد: فرد خلاق معمولاً هرعقيده يا ايده تازه اي را به راحتي نمي پذيرد.