جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چگونه نترسيم....
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/۱٤  کلمات کلیدی:

سلام مقاله امروز درباره چگونه نترسيدن است. اميدوارم که خوشتون بياد.

بايد کسب آگاهی کنيد.
مهمترين دليل برای ترسيدن از يک موضوع نداشتن آگاهی کامل درباره آن موضوع است. برای مثال من از مار ميترسم چون نميدانم مار چيست. رفتارهايش چگونه است. در موقع خطر چه عکس العملی از خود نشان ميدهد. اگر در موقع عکس العملش قرار گرفتيم حالا من چکار بايد بکنم. اين عوامل باعث ميشود تا هر وقت من مار را ديدم به سرعت خودم را از محل دور کنم و وقتی خانمی را مينبينم که مار را با دستهايش گرفته ميگوييم عجب دل و جراتی.

متکی شدن به يک وسيله سوم است.
حال شما کسب آگاهی کرده ايد ولی اعتماد به نفس نداريد. باز هم از موضوع ميترسيد حالا چه بايد کرد. اينجا شما ميتوانيد از يک شئ سوم کمک بگيريد. اگر معتقد به مذهب هستيد يک دعا همراه داشته باشيد و اگر نيستيد يک شئ برای خود پيدا کنيد که به آن اعتقاد داشته باشيد. بهترين دعا برای محافظت شما در برابر اشرار (جن و پری) آيت الکرسی است. اين دعا بسيار قدرتمند بوده و هيچ قدرتی آنرا نميتواند مورد تعدی قرار دهد.

منحرف کردن ذهن خود از موضوع ترساننده است.
راه ديگر برای رفع ترس ميتوانيد در موقع ترسيدن حواس خود را نسبت به موضوع ترساننده منحرف کنيد. مثل دعا خواندن که تاثيری ۲ برابر دارد چون هم حالت ۲ را دارد و هم اين حالت را. يا آواز بخوانيد يا شعر و يا هرچيز ديگری. در  بعضی موارد ترس آنقدر زياد است که نميتوانيد اين کار را انجام دهيد در اين موقع ميتوانيد از حرکتی اضافه نيز استفاده کنيد مانند زدن دست روی پاها که هم صدا دارد و هم حواس شما را پرت ميکند. در هر صورت هر روشی برای دور کردن حواس خود داريد از آن استفاده کنيد. اگر روش خاصی داريد و فکر ميکنيد بدرد ديگران نيز ميخورد آنرا در قسمت نظرها قرار دهيد.

متکی شدن به قدرت لامتناهی خداوند است.
در موقع ترس ميتوانيد به عزمت قدرت خداوند فکر کنيد و مطمئن باشيد که در پرتوی  قدرت وی ميتوانيد با تمامی مشکلات بجنگيد و پيروز شويد. اين زمان قدرت درونی شما که خداوند در وجود شما نهاده شکوفا شده و در مقابل هر مشکلی قد علم ميکند.

از تعريف يا شنيدن داستانهای ترسناک بپرهيزيد.
اگر شما نسبت به داستانهای ترسناک حساس هستيد هرگز آنها را گوش؛ نگاه و يا تعريف نکيند. زيرا اين داستانها در اعماق وجود شما نشسته و کوچکترين حرکتی که شبيه به داستان باشد شما را آزار ميدهد.

سعی کنيد موضوع ترساننده را از خود دور کنيد.
گاهی اوقات يک مجسمه يک آرم يک کلمه شما را آزار ميدهد. شما ميتوانيد از اينگونه وسايل دوری نموده تا فرصتی برای مطالعه ترس خود نسبت به آن موضوع پيدا کنيد. بعد از رفع ترس خود و کسب آگاهی نسبت به آن موضوع ميتوانيد شئ را دوباره برگردانيد.

سعی نکنيد آدم ترسويی جلوه نماييد. 
بعضی از افراد عادت دارند که خود را آدم ترسويی جلوه دهند تا خيلی از مشکلات را از دوششان بردارند. خواه ناخواه يک جلوه دادن در روحياتشان تاثير منفی ميگذارد.

از تاريکی نترسيد
سعی نکنيد از تاريکی بترسيد. برای رفع اين مشکل شبها تنها بخوابيد. (البته با يک چراغ خواب بسيار ضعيف). چراغ را حذف کنيد. پنجره ها را بپوشانيد. سعی کنيد از اتاقاهای تاريک قدم بزنيد. (مانند زيرزمين) و کللا با تاريکی اخت بگيريد.  (کار بسيار سختی است).

 

خلاصه سعی کنيد نترسيد.

خوش باشيد