جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چندجمله از بزرگان جهان(5)
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢٤  کلمات کلیدی:

۱- جهان مانند مار است كه دست كشيدن بر آن نرم و پسنديده است و زهر آن كشنده. (امام علي(ع) )
2- جهان مانند آيينه است، آيينه هميشه انعكاس صورت صورت خود انسان را نشان مي دهد. (مهاتما گاندي)
3- به شخصي كه به هيچ كس اعتماد ندارد اطمينان نداشته باشيد. (كريستوفر مارلو)
4- اتلاف وقت خودكشي واقعي است. (يونگ)
5- مقياس ارزش مرد اهميتي است كه به وقت خود مي دهد. (رالف والدو)
6- آنكه امروز را ازدست مي دهد فردا را نخواهد يافت، خوشبختي آينده دراستفاده از زمان حال است. (شانينگ)
7- اعتراف به ناداني از چيزي كه نميدانم، مرا شرمگين نمي سازد. (سيسرون)
8- عجيب است ولي حقيقت دارد، حقيقت هميشه عجيب تر از تخيل است. (لرد بايرون)
9- تنها دو تن از مصابحت يكديگر لذت مي برند، مردي كه سخن جز راست نگويد و آنكس كه جز راست گوش فرا ندهد. (ادوارد مورو)
10- فحش دليل آن كساني است كه حق ندارند. (ژان ژاك روسو)
11- يا چنان نماي كه هستي يا چنان باش كه مي نمايي. ( بايزيد بسطامي)
12- حقيقت چون روغن بادام است هميشه به خورد ديگران مي دهيم بدون اينكه خود قطره اي بخوريم. (مارك تواين)