جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

جادوی ذهن
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٥  کلمات کلیدی:

آيا تابحال فکر کرده ايد که آلان در اين موقعيت که هستيد قبلا به اون فکر ميکرديد؟
شما هرچه را در ذهن خود بپرورانيد و به آن شاخ و برگ دهيد روزی به آن خواهيد رسيد اين امر چيز عجيبی نيست اين جادوی ذهن است. حالا شما چطور ميتوانيد اين جادوی خدا دادی را فعال سازيد. بسيار ساده است.

شما ابتدا فکر کنيد که چه ميخواهيد. و ميخواهيد به چه برسيد.
سپس فکر کنيد که توانايی های شما چقدر است.
اگر ديديد شما از پس از خواسته بر نمی آييد اين خواسته را فراموش کنيد چونکه هيچوقت به آن نخواهيد رسيد. ولی از ديد زياد دور از ذهن نيست برای مثال ۳-۵ سال ديگر يا حتی بيشتر ميتوانيد به اين آرزو برسيد. هر روز به آن فکر کنيد. و هر روز راه های مختلفی را در ذهن خود بسازيد. دليل ندارد اين راه ها حتما منطقی باشد شايد يکروز فکر کنيد که شخصی می آيد و شما را در رسيدن به آن هدف کمک ميکند يا بعبارتی معجزه ميشود. بله اين راه هم هست ولی دفعه بعد به اين فکر نکنيد راهی ديگر را انتخاب کنيد. بعد از مدتی که گذشت احساس ميکنيد به اين خواسته نزديکتر ميشويد. ولی از خيال پردازی دست برنداريد فکر کنيد خود را در آن موقعيت احساس کنيد لذت ببريد. و اين را مطمئن باشيد که روزی به آن خواهيد رسيد. راه ها طوری برای شما باز ميشود که اصلا فکرش را نميکنيد از موقعيتها استفاده کنيد و در بدست آوردن خواسته بکار بريد حتی اگر به خطرش بيارزد. امتحان کنيد.

اين يک راه ساده فعال کردن جادوی ذهن است.

اگر دوستان مايل بودند در مقاله های بعدی بيشتر در اين باره صحبت ميکنيم.