جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

يک نکته مهم. هرگز اشتباه نکنيد.
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی:

سلام

خيليها ميل ميزند پی ام ميدن که اگه تو جادوگری فلان کار را بکن. بايد به تمامی عزيزانی که چنين فکر ميکنند چند نکته را تذکر دهم.

۱- جادوگری دارای شاخه های گوناگونی است.
   ۱-۱- روانشناسی
   ۲-۱- خروج روح از بدن
   ۳-۱- ديدن
   ۴-۱- پيشگويی
   ۵-۱- درمان
   ۶-۱- صحبت کردن با موجودات غير مادی
   ۷-۱- رويا ديدن
   ۸-۱- و چندين شاخه ديگر

۲- شما ميتوانيد يک جادوگر در يکی از ضمينه های فوق باشيد.
۳- حالات و پندارهای سنتی را از خود دور کنيد. اجی مجی و ... را فراموش کنيد.
۴- تعريف درستی از جادو داشته باشيد. داستانهای هری پاتر را فراموش کنيد.

يک فيلم جالب دراين باره ساخته شده که اگر زبانتان خوب باشد و يا چند بار ببينيد بسيار برای شما جالب است. اين فيلم وکيل مدافع شيطان است . (The Devil Advocator) فيلم بسيار جالبی است ارزش ۵ بار ديدن را دارد.

اگر باز هم مشكلی داريد با من تماس بگيريد.

در ضمن من جادوگر نيستم. ولی اطلاعات خوبی را ميتوانم در اختيار شما قرار دهم. چون در چندين شاخه تجربات خوبی داشته ام. و كارهايی نيز كردم.

موفق باشد.