جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

کمی به خود رحم کنيم
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٠  کلمات کلیدی:

امروز در راه با راننده ای صحبت کردم که جيگرم آتيش گرفت با خودم فکر کردم که چرا بايد چنين باشد. خواستم اين مطلب را به دوستان بگويم که کمی به خود رحم کنيد. چطور ميگم.

نيوتن قانون جالبی را کشف کرد که البته اين قانون در تمامی کتابهای دينی و فلسفی گفته شده است ولی ايشان در زمينه مادی اين قانون را اثبات کرد. نيوتن ميگه هر عملی باعث يک عکس العمل ميشود. و اين يک نکته خيلی مهم است.

شما اگر به پدر و مادر و نزديکان خود بدی کنيد دقيقا عکس العمل آن را از طبيعت ميبينيد اين را به عينه بارها و بارها ديدم و همينطور اگر خوبی کنيد نتيجه ای خوب را خواهيد ديد و اين را هم تجربه کرده ام.

ای دوستان به خود رحم کنيد چرا دوست داريد که به شما بی احترامی شود چرا دوست داريد زندگی بدی داشته باشيد چرا دوست داريد که زندگی خودتان از هم بپاشيد. امام حسن سخنی زيبا دارد ايشان ميگويند آنچيزی را که برای خود نمی پسندی برای ديگری هم نپسند و آن چيز را که برای خود میپسندی برای ديگران نيز بپسند. از اين سخن ميتوان دريافت کرد که هر عملی يک عکس العمل دارد (نيوتن) پس اگر شما نمیپسنديد که فرزندتان به شما بی احترامی کند پس فرزند خوبی باشيد اگر دوست نداريد کسی شما را اذيت کند شما سکی را اذيت نکنيد با اين عمل شما در حقيقت داريد به خود رحم ميکنيد و بخود احترام ميگذاريد.

من شخصی را ميشناسم که با پدر خود رفتار خوبی انجام نداد (هر چند شايد پدر، وظيفه خود را ۱۰۰٪ انجام نداد) وليکن هنوز که ميبينم از زندگی خوبی بر خوردار نيست. بارها و بارها به درگاه خداوند توبه کرد ولی هنوز به اون زندگی معمولی نرسيده است البته بهتر شده ولی هنوز معمولی نشده.

شما ای دوست عزيز با انجام هر عمل بدی، چوبش را خواهی خورد. برای جدايی دعا مينويسيد، برای حال گيری يک نفر کاری ميکنيد، برای بالا رفتن خود، زير آب ميزنيد. اين را مطمئن باشيد که چوبش را خواهيد خورد. اين است عدل الهی.

شنيده ام که ميگويند فلانی کلاه برداره و زندگی خيلی خوبی دارد. شما از بيرون زندگی ايشان را ميبينيد يک با که شده زندگی را از نظر خود اون فرد ببينيد. پسرش معتاد است، دخترش خراب است. زنش نا فرمان است و... اينها همه عکس العملهای طبيعت است. اگر دوست داريد زندگی خوبی داشته باشيد فقط به خود رحم کنيد. نيازی نيست به ديگران فکر کنيد. فقط به خود فکر کنيد و عمل کنيد. باشد خداوند حامی شما و راهنمای شما.