جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

گام به گام بسوی کمال
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢۳  کلمات کلیدی:

سلام

هميشه افراد پی ام ميدن ميل ميدن نظر ميدن که چطور ميشه فلان کار رو کرد. من اون کارهارو کردم ولی نشد. بايد بگم هر کاری يکسری پيش زمينه لازم داره. برای مثال شما بتوانيد نيروی خواستن خود را تقويت کنيد. شما بايد بتوانيد بر نيروهايی که داريد آگاه و قالب شويد. تا بتوانيد افسار آنها را در دست خود بگيريد.

اولين کاری که باید انجام داد اين است که خوب باشيم. اين کار بسيار مهم است. نقشه و الگوی خاصی نميخواد. فقط کافيست به خود رجوع کنيد.

افراد به دو دسته تقسيم ميشوند:

۱- افرادی با وجدان بيدار

اينگونه افراد قبل از اينکه به کاری فکر کنند يا کاری را انجام دهند يا حتی بعد از انجام کارشان اگر وجدانشان يا همان حس الهی احساس گناه کرد بدانيد آن کار بد بوده پس يا دفعه ديگر چنين کاری نکنيد يا سعی کنيد آن عمل را جبران کنيد. مطمئن باشيد اگر هر روز و هر ساعت و هر دقيقه با اين روش پيش برويد، روزی ميشود که ميبينيد اصلا نميتوانيد گناه کنيد. و اين خود کمال مطلق است. ولی اگر شما اين حس الهی را بخواهيد سرکوب کنيد. آرام آرم به مرحله نابودی و کشته شدن وجدان خود قدم برميداريد.

۲- افراد با وجدان کشته شده

اينگونه افراد هميشه آدمهای بدی هستند البته بستگی بسياری به ميزان فعال بودن يا آمادگی وجدان به بيدار شدن آن فرد دارد. ولی ۹۰٪ اين افراد، افرادی هستند بسيار خطرناک. اين افراد به خود رحم نخواهند کرد پس مواظب باشيد با چنين افرادی پيوند دوستی نبنديد. چون عاقبت شما را نيز به نابودی خواهند کشانيد.

چگونه ميشود اين افراد را شناسايی کرد. ساده است وقتی با شما صحبت ميکنند شما ميبينيد تمامی يا قسمتی از صحبتهايشان با حس شما سازگاری ندارد. برای مثال خاطره هايی تعريف ميکنند که تن شما به لرزه ميافتد. اين گونه افراد بسيار خططرناک هستند. و خطرناکتر بودن آن وقتی است که شما احساس ميکنيد که عملشان بد است ولی از عملشان بدتان نميايد. اين بدترين موقيت است و شما شديدا بايد از اين فرد دور شويد و تمارين بالا را انجام دهيد.

اين عنوان در صورت رضايت خوانندگان دنبال خواهد شد. در قسمت نظرات مشخص نماييد.