جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

باز کردن چشم سوم
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۱٧  کلمات کلیدی:

اين مطلب را جناب آقای رضا تاجيک برای ما ارسال نموده است.

یک قطعه فیروزه را به مدت ده دقیقه بر روی خاک باغچه در آفتاب گذاشته و سپس بمدت بیست دقیقه آن را بر روی چشم سوم خویش قرار دهید. این روش می بایستی هر روز به طور متوالی تکرار گردد. چنانچه حتی یک روز فاصله بیفتد، اثر پنج روز از بین می رود.

انجام طولانی مدت روش فوق باعث باز شدن نیروی چشم سوم و رویت موجودات ابعاد دیگر و وقایع جهان های مختلف مادی و معنوی خواهد شد. البته انتظار می رود که افراد کمی از این روش طولانی مدت استفاده نمایند.