جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

اهانت به مقدسات جايز نيست
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢٢  کلمات کلیدی:

سلام

خدایا چرا بندگانت در این روزها دیگر به مقدساتمان احترام نمیگذارند. چرا آنهایی که از تو بویی نبرده اند به مهمترین چیزهایی که تو برای ما فرستادی بی احترامی میکنند. شاید در جواب بگویی اینها برای آن است که شما ثابت کنید که هنوز با هم متحد هستید و از آرمانهای خود دفاع خواهید کرد.
خداوندا ما این نامه را برای اعلام به جهانیان امضا میکنیم و یک صدا میگوییم که هیچگاه حاضر نیستیم به هیچ مقدساتی در دنیا بی احترامی شود. ما نه به عنوان یک مسلمان بلکه بعنوان مخلوق تو میگوییم هر آنکه تو سزاوار دانستی زبانت بر روی زمین باشد به او احترام بگذاریم و از بی اهانتی به ایشان ابراز انزجار کنیم میخواهد این زبان و دوستدار تو از حضرت آدم تا به تمامی مقدساتی که تا به امروز از تو فرمان میگیرند باشد. خداوندا ما با قدرت کامل و هوشیاری به دنیا اعلام میکنیم که به تمسخر کشیدن هر کسی در این جهان نشانه ضعف و ناتوانی موافقان آن است.
پس این اتحاد بین ادیان را به فال نیک گرفته و آرزو داریم که همیشه تمامی مردم در پناه یکدیگر باشند تا بتوانند ریشه ظلم را از روی این خاک پاک برکنند.
آمین

برای ابراز اين انزجار روی لينک زير کليک کنيد و فرم مربوطه را پر نماييد.

http://mygod.nastouh.com/default.aspx?ln=FA