جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

تی ان تی
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱٤  کلمات کلیدی:

اين مقاله توسط خانم محبوبه فرستاده شده است.

شناخت تی ان تی یکی از مهم ترین نکات در شناخت نیروی تی ان تی باور کردن آن است یعنی باید باور کنید که این نیروی عظیم درون شما میتواند به موفقیت بیانجامد کما اینکه تلقین تاثیر فراوانی بر ذهن شما دارد ما باید در روز به خود یگوئیم (تو میتوانی میتوانی)

 

گامهای موثر

این نیرو زمانی که به کار میافتد وشروع به فعالیت میکند می تواند موفقیت هایی برای شما به وجود آورد از هم اکنون تصمیم بگیرید تا در زندگی گامهای موثری برای آینده بر دارید افکاری نو داشته باشید اندیشه ها و آرزوهای جدید را به ذهن خود راه دهید تادر نهایت تجارب بهتر و جدید تری را پیش روداشته باشید.

شادمانی شما عمدتا" وابسته به این است که در باره دیگران چه اندیشه ای در ذهن دارید نه اینکه آنها در مورد شما چه می اندیشند .

تغییر نگرش

به خاطر داشته باشید هرگز نمی توانید وضعیت زندگی خود را تغییر دهید برای آشکار شدن نیروی تی ان تی به تجزیه و تحلیل افکار درونتان بپردازید شمای امروزی نتیجه تفکرات نیروی خود هستید بنابر این افکار خوب رویداد های خوب و افکار بد رویداد های بد را به دنبال دارند ابتدا در مورده فکرو اندیشه خودتان از خود سوالاتی بپرسید

ذهن شما چگونه عمل میکند ؟

آیا می دانید تفکر به صورت تصویر های ذهنی است و اگر چیزی را با قوت و اطمینان کافی در ذهن خود تصویر کنید نهایتا" همان خواهد شد. به همین دلیل اگر میخواهید به شادمانی برسید بیائید تمام افکار و تجربه ها وواکنش های هیجانی غلط را از ذهنتان بیرون بریزید.

با خود اندیشیدن

باید با خود چنین بیاندیشید (میدانم که من امروزی حاصل تفکرات گذشته هستیم و همه آنچه تا کنون برای من اتفاق میافتاده سر آغاز ان در دیروزهای من است که آنچه روشن با اطمینان و قاطع در ذهن تصور

 می کنم طرحی میشود که نیروی سازنده ضمیر ناخود آگاه من کار روی آن را آغاز خواهد کرد )

اسرار انسانهای بزرگ

به راستی آن چیست که انیانهای بزرگ را بزرگ میکند . آنها به خود جرات میدهند که دستاوردهای عظیمی را برای خود قایل شوندودر همین حال نیروی درونی آنها روی این تصویرها و تخیلات کار میکند ودر نهایت آنها را بدانچه که میخاهند میرساند.

(برای بزرگ بودن باید بزرگ اندیشید)

اگر چیزی را برای مدت کافی به وضوح و با اطمینان کافی تصور کنید به حقیقت خواهد پیوست. اکنون با کنار گذاشتن تمام تفکرات سطحی و محدود به آماده کردن ذهن خود بپردازید. بعد از این حتی اگر به نظرتان غیر ممکن آمد هرگز نگوئید که غیر ممکن است. ذهن خود را از خشم وخصومت نفرت وواکنشهای  هیجانی منفی رها کنید واین افکار جلوی پیشرفت شما را میگیرند . و مانع عمل نیروی سازنده درون شما میشوند کنار زدن تصویرهای غلط از ذهن بخش مهمی از درک نیروی تی ان تی است.

 

کوشش کنید . ایمن داشته باشید . تجسم ذهنی کنید .

 رسیدن به هدف حتمی است