جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

از گذشته تا بحال
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

سلام دوستان

چند وقت پيش داشتم توی اينترنت يک جستجويی ميزدم (اين کار را هر از چندگاهی انجام ميدهم) ببينم که وضعيت علوم روحانی که ما سعی ميکنيم در اين وبلاگ جمع کنيم چگونه است.

اون اوايل کار تعدادی سايت محدود بود که درباره اين مسايل صحبت ميکرد و بعضی ها بيشتر شعر مينوشتند تا مسايل اصلی و قابل بحث. ولی همينطور که زمان ميگذشت ميديم افراد زيادی يا علاقه به اينکار دارند و يا واقعا اين کاره هستند دارند وبلاگ، سايت با اين مضامين ميزنند و خيلی ها هم را جذب ميکنند. نميدانم اين کار را به فال نيک بگيريم يا نه. ولی در هر صورت يک هشدار به خوانندگان ميدهم البته اين امر را بر جسارت ما نگذاريد.

بعضی از اين سايتها فقط مطالب را از يک کتاب گرفته يا اسکن کرده اند و در سايت گذاشته اند بدون اينکه بدانند عواقب استفاده از آن دعاها چيست، خوانندگان بيچاره تر از آنها هم برای رفع مشکلشان از آنها استفاده ميکنند و بجايی اينکه از چاله بيرون بيايند به چاه ميافتند. در بعضی از سايتها هم ديدم که در قبال انجام کاری مبالغی هم دريافت ميکنند. از خوانندگان عاجزا درخواست ميکنم که اينکار را نکنيد عواقب نوشتن دعا برای کسی بدتر از فايده آن است. مخصوصا آنها که عاشق هستند. هميشه سعی کنيد کار را دست خدا بسپاريد اگر نميشود حتما خير شما در آن است نه چيز ديگر مگر اينکه چيزی غير عادی در آن ميبينيد.  بابا عشق و عاشقی را با اين چيزا قاطی نکيند که بعد از اتمام مدت دعا همه چيز خراب ميشود.

شايد دفع بعد کمی درباره اصول دعا و انواع آن کمی اشاره کنم.