جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چطور ميتوانيم استرس و افسرده گي را کمتر کنيم؟
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

براي حل مشکل بايد ابتدا علت را پيدا کرد چون قانون طبيعت اين است هر علتي يک معلول دارد. آيا شما استرس داريد؟ آيا شما دچار

افسردگي هستيد؟ علت آن چيست.
با چند مثال توضيح ميدهم.
آيا شما فردي هستيد که هميشه توسري خور بوده ايد؟ يا هميشه فردي بوده ايد که موفق بوده ايد؟
حالا شما در شرايطي قرار گرفته ايد که فکر ميکنيد بازهم ميخواهيد شکست بخورد يا اين احساس در شما وجود دارد که در مقابل يک

نيروي بزرگتر ميخواهيد شکست بخوريد! در هر حال شما دچار يک استرس ميشويد.
آيا شما هميشه نگران ديگران هستيد؟ آيا نگران فزرند، خواهر، برادر، مادر، پدر و يا حتي خود هستيد؟
شما ممکن است هميشه اين نگراني را داشته باشيد که نکند اتفاقي براي شما و يا اطرافيان شما بيافتد فلاني يکساعت ديگر کرده

است!! حتما تصادف کرده! اين افکار منفي در شما ايجاد استرس ميکند.
من دختري هستم که وقتي در خيابان راه ميروم استرس اين را دارم که کسي به من متلک بياندازد. يا وقتي در جمعي هستم نگران آن

هستم که کسي مرا در آن جمع ضايع کندو...
همه اينها در شما ايجاد استرس ميکند و با کوچکترين جرقه تبديل به آتش ميشود.
و هزاران مثال ديگر را ميتوان نوشت اين بستگي به خودتان دارد.
براي رفع مشکل استرس شما ابتدا بايد بتوانيد علت استرس خود را پيدا کنيد اگر نميتوانيد به يک روانپزشک مراجعه کنيد نترسيد شما

ديوانه نيستيد او ميداند که از کجا شروع کند. وقتي توانستيد علت استرس خود را پيدا کنيد ميتوانيد جاي آنرا با يک انرژي مثبت پر کنيد.

براي مثال وقتي کسي ديگر کرد هميشه اين تصور را داشته باشيد که حتما دارد به او خوش ميگذرد که شما را فراموش کرده ولي اگر

اتفاق بدي افتاده بود حتما شما خبردار ميشديد. از متلک انداخن به شما ميترسيد اين فکر را داشته باشيد که شما چقدر زيبا و جذاب

هستيد که ديگران در مقابل شما ابراز عجز ميکنند که ميخواهند به شما کتلک بياندازند به خود مغرور شويد! و هزاران راه حل ديگر که

ميتواند به ذهن شما و يا اطرافيان و يا افراد متخصص بيافتد سعي نکنيد از داروهاي شيميايي براي رفع آن استفاده کنيد.

وقتي استرس از حد خود گذشت ديگر يک نگراني مادام العمر در شما ايجاد ميکند و اين گراني آنقدر بزرگ ميشود که ديگر از حالت

استرس خارج شده و شما را افسرده ميکند ديگر ممکن است از بس که شما نيروي منفي در خود جمع کرده ايد ديگر نيروي مثبت نگراني

در شما وجود نداشته باشد و نسبت به همه چيز و همه کس احساس بي اهميتي ميکنيد اين حالتي است که ميتوان به آن افسردگي

گفت. افسردگي يعني زماني که هيچ چيز براي شما رنگ ندارد. براي رفع آن بايد سعي کنيد نيروهاي مثبت جذب کنيد.