خوشبختی

یکی از دوستان میلی به من زد و یک مطلب جالب همراه داشت دوست داشتم شما هم در دانستن آن مطلب سهیم باشید.

این یک متن چینی خوشبختی به نام تا نتارا توتم است.

مطالب را تا به آخر بخوان و انجام بده.

۱- به آدمها بیشتر از اون چیزی که انتظار دارند بده و با خوشرویی انجام بده.

۲- با کسی ازدواج کن که تو با او از خودت با لذت صحبت کنی. وقتی پیر شدی این از همه چیز مهمتر است.

۳- هر چیزی را باور نکن. یا اینکه با تمام پشتکار  زحمت بکش و هر اندازه که لازم است بخواب.

۴- وقتی بکسی میگویی دوستت دارم منظورت هم همان چیر باشد.

۵- وقتی به کسی میگویی متاسفم توی چشمان او نگاه کن.

۶- حداقل شش ماه نامزد باش قبل از آنکه ازدواج کنی.

۷- به عشق از نگاه اول معتقد باش.

۸- هرگز به آرزوهای دیگران نخند. کسانی که آرزو ندارند چیز زیادی ندارند.

۹- عمیق و با گرمی عاشق باش. ممکن است که قلبت بشکند ولی این تنها راه زندگی کامل است.

۱۰- در هنگام سوء تفاهم منصفانه مجادله کن. و لطفا توهین نکن.

۱۱- افراد را از روی خانواده آنها نسنج.

۱۲- آهسته صحبت کن ولی سریع فکر کن.

۱۳- وقتی کسی از تو سوالی پرسید که تو جوابی نمیخواهی بدهی اول تبسم کن و بعد بپرس چرا میخواهی این را بدانی؟

۱۴- در نظر داشته باش که عشق بزرگ و موفقیت بزرگ به همراه ریسک بزرگ است.

۱۵- وقتی کسی عطسه کرد بگو سلامت باشی.

۱۶- وقتی از کسی شکست خوردی از آن شکست پند بگیر.

۱۷- سه چیز مهم یادت نرود: احترام و عزت به خودت، احترام به دیگران، مسئولیت در برابر تمام اعمالت.

۱۸- هرگز اجازه نده که یک دعوای کوچک یک دوستی بزرگ را خدشه دار کند.

۱۹- وقتی متوجه یک استباهت شدی سریع آن را درست کن.

۲۰- وقتی گوشی تلفن را برمیداری لبخند بزن شخص پشت خط از صدایت متوجه میشود.

۲۱- زمانی را هم با خودت به سر ببر.

این مطلب را برای کسانی که دوست داری بفرست تا آنها هم خوشبخت شوند.

/ 5 نظر / 124 بازدید
مهرداد

مطالب بسیار خوبی است.مچکرم

ستاره

آخه کدو عشق کدوم نامزدی من که خسته شدم از این زندگی

کورش

روزگاری تب احاديث ملت ما را فراگرفته بود و امروز تب برخی انديشمندان خارجی آيا ما واقعا منافق هستيم که اهل افراط و تفرطيم يا هيچ وقت قران نخوانده ايم؟!

اميددل

خيلی عالی بودلطفاادامه دهيد.....کوروش راخداشفادهد