تمرین 25 از 29

با عقل تصمیم بگیریم، با قلب کمک کنیم، کمتر حرف بزنیم

خیلی از افراد هستند که برعکس این این گفته ها عمل میکنند، یعنی با دلشون تصمیم میگیرند، با عقلشون کمک میکنند و حرفهایی میزنند که چند دقیقه بعد اون حرفها را پس میگیرند.

تصمیمیاتی که بر اساس دل است، زود فراموش میشود و یا چون منطق خاصی پشت اون نیست، زیاد به هدف اصلی نزدیک نمیشود و هنگام کمک کردن، چون کمک یک کار آنی است، براش کلی حساب و کتاب میارند و نتیجه میکیرند که نکنند و هر وقت مشکلی پیش میاد، اون دریچه دهان را باز میکنند و اولین چیزی که به ذهن میرسه را میگن.

یک مثال میزنم که بسیار جدید است.
اتفاقی سخت برای مردم آذربایجان افتاد، زلزله ای که خانه های بسیاری را در هم کوبید و بسیاری را مصدوم و برخی را به رحمت خدا فرستاد.

برخی از هم وطنان! در سایتهای اجتماعی احساس کردند که باید اطلاع رسانی شود، چرا چون اطلاع رسانی دولت بد است!
پوسترهایی از تصلیت درست کردند و در صفحات خود گذاشتند که این کار خوبی است. ولی فکر کردند چرا دولت از مردم کمک نمیخواهد!!! پس سر خود اعلام کردند برید خون بدید! مردم نیاز به خون دارند! ساعت 10 صبح!!
اگر کمی با عقل فکر میکردند، هیچ وقت نمیگفتند که ساعت برید! چرا چون دلیلش ساده است،
1- خون مورد نیاز در بانکهای خون سازمان خون موجود است.
2- هر خون زمانی میبرد تا از صحت سالم بودن آن مطمئن شد.
3- هجوم برای خون دادن، فقط مراکز را شلوغ میکند و کارآیی مسئولین آنجا پایین میاید.
4- هر خون زمان انقضا داره، دریافت تعداد بیش از حد نیاز باعث میشه که روش مصرف خون عوض بشه، مثل صادرات.
خوب کساییکه با این روند فکری مخالفت کردند، مورد انتقاد شدید برخی اعضا شدند! مثل اینکه ما ایرانی هستیم!!! تو چه موجودی هستی!!!! و هزاران حرف زشت دیگر. دهانشان باز میشود و هر چه به زبان می آید به زبان می آورند.
ولی از اون همه افرادی که چنین سخن میگویند، شاید بشه گفت که هیچکدام برای کمک کردن نمیروند! چون موقع خون دادن میخواهند با عقل تصمیم بگیرند.
در صورتیکه ما باید، به طور دائمی هر 4 ماه یکبار خون بدهیم، چه برسد زلزله بیایید چه نیاید، خیلی بیشتر از افرادی که آلان در زلزله نیاز به خون دارند، در طول سال، نیاز مبرم به خون دارند و تعداد آنها شاید 100 ها برابر آنها باشد.

پس عاقلانه تصمیم بگیریم، عاشقانه کمک کنیم و کمتر حرف بزنیم.

یا حق

/ 0 نظر / 48 بازدید