تمرین 10 از 29

بخشش، روح شما را بزرگ میکند

همه انسانها در هر مقام و پستی که باشند، چه پدر باشند چه مادر، جه دختر و چه پسر، چه کارمند و چه مدیر و ... همه و همه اشتباه میکنند.
این اشتباهات اگر مستقیما به شما برمیگردد، باید این قدرت را داشته باشید که با لبخند طرف را ببخشید، البته اگر مقدور است روبروی طرف قرار بگیرید، شرح اشتباه کنید و او را در آغوش بگیرید و با بیان احساس واقعی خود نسبت به کاری او در حق شما کرده بگویید که شما او را میبخشید.
یادتان نرود شما هم نیاز دارید تا دیگران شما را ببخشند.
وقتی شما از ته دل کسی را میبخشید، انرژی مثبت در درون شما شکل میگیره و این انرژی باعث میشه که جلوی اشتباه کردن شما را بگیره.
پس از همین آلان اگر از دست کسی دلخور هستید، به او بگویید و بگویید من شما را بخشیدم.

یا حق

/ 1 نظر / 57 بازدید
رویا

سلام.خسته نباشی. چه فایده داره آدم عاشقانه اشباهات طرف مقابلو ببخشه ولی اون باز همون کارو تکرار کنه وبراش مهم نباشه چی سر شخص بخشنده میاد. اونوقته که تمام انرژی مثبتی که کسب میکنیم ازبین میره وشخص بیشتر سرخورده میشه تا امیدوار. ممنون ازتمرین های آموزنده تون