امام حسین گفت (6)

 از سوگند زیاد بپرهیزید زیرا سوگند آدمی از چهار خصلت سرچشمه می گیرد: یا از خواری است که در خود می یابد و او را بر ذلت تصدیق مردمش بر می انگیزد و یا از ناتوانی در منطق است که سوگندها را پرکننده خلأها و پیوند ساز سخنان بی ربط خود می کند و یا از بدبینی مردم است که از آنان نسبت به خود سراغ دارد و می داند که سخنش را جز با سوگند نمی پذیرند و یا از آن روست که زبان خود را بی اندیشه بکار می گیرد

سوگند خوردن در جامعه امروزی ما به نظر من بیشتر از این رو است که فرد خود را ناتوان میبیند. یا درحال گفتن دروغ است. اگر توانایی شما بالاست مطلب را بگو، طرف یا قبول میکند یا نمیکند. اگر قرار باشد قبول کند بدون سوگند هم قبول میکند. اگر در مخیله او حرف شما جای نگیرید خدا را هم پایین بیاورید و بگوید که فلانی راست میگوید طرف مقابل باور نمیکند. پس سوگند خوردن برای چی؟

/ 2 نظر / 39 بازدید
مهرداد

سلام پیری میگفت: گفتی باور کردم . اصرار کردی شک کردم . قسم خوردی فهمیدم دروغ میگویی .

پری

جالب بود [گل][گل][گل]