طالع بينی ابجد با نام

برای پيدا کردن خصوصيات افراد از روی نام آنها (البته نام شناسنامه ای) ميتوانيد از اين قسمت استفاده کنيد بدين صورت که حرف اول نام را گرفته و در ليست زير پيدا کنيد سپس خصوصيات مربوطه را بخوانيد. در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنما را قرار دهید.

 
الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود و در زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نا مبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن و پهلو می باشد.

ب - پ: فردی خوش قیافه و زیبا و با محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ج - چ - ژ - گ: فردی باشد زیبا و خوش اخلاق و با محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از کار خود حیران است.

د: او فردی با دیانت و پر فکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ه: او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر و نهی کند و زیبا چهره و تند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ز: زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

ت: او فردی است خوش چهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی آن است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و آتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

س: او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور و متکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد آتشی مزاج و همیشه در چشم اهل و اعیان پر هیبت به چشم میاید.

ش: او فردی است مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

ص: فردی است حرف شنو و دهن بین و هر کس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

ض: او فردی است خوش اخلاق و زیرک و دانا و کینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

ط: او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خونگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ظ:  او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان آن است که با دوستان تفریح کند.

ع: او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی و خشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته و آینده خود می اندیشد دانا و عالم است و زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد.

ف: او فردی است آتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

ق: فردی است قادر و توانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

م: خوش اخلاق و با محبت و خون گرم و نترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک میشود همچون قاضی میباشد و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد کند.

ی: او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

/ 13 نظر / 108 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سفید

خدابيا خودت همه رو شفا بده :دی

سفید

من فقط به این خروج روح از بدن اعتقاد دارم که اونم خیلی برام واضحه حالا اینا چیه دیگه ...

امیر حسین

با سلام و احترام ضمن تشکر از سايت بسيار خوبتان اينجانب امير حسين ع از يکي از شهرستانها مشکل خانوادگي پيدا نموده ام که تا کنون به هر وسيله ممکن اعم از فال - جن گير - دعا -کتاب باز کن و هر چه را تصور کنيد متوسل شده ام ليکن جواب نداده است با سايت شما و موارد خالق العاده اشنا شدم از خضورتان تمنا دارم چنانچه قادر به حل مشکل من هستيد محبت فرموده ودريغ نفرماييد دعا من و خانواده ام وخانواده همسرم که از ساداتند بدرقه راهتان اطلاعات لازم: نام من امير حسين نام مادرم فرخنده متولد ابان ?? نام همسرم الهام نام مادر مهر انگيز مشکل ما خانوادگي از لطف و محبت کليه دوستان سپاسگزارم ايميل من ahaahaf@yahoo.com

هوا

با سلام وخسته نباشيد معذرت می خواهم که در اين قسمت مطا لبم رو می نويسم که ربطی به نوشته های شما ندارد غرض از مزاحمت اينکه کامپيوترم مشکل داشته ومن قبل از اينکه جواب های ارسالی شمار رو بخونم همه رو از دست دادم اگر مقدور می باشد خواهشم می کنم دوباره برايم ايميل بفرستيد منتظر شما هستم بازم از سايت خوب شما ممنونم

mehdi

هر کس مشکلی داره به اين سايت بره انشا الله حل ميشه

mehdi

سلام من ميخوام با دختر دلخواهم ازدواج کنم ولی پدرم راضی نميشه ايا کسی هست به کمک خدا کاری کنه پدرم راضی به ازدواجم شه تا از گناه نجات يابم

مهدي

با سلام و ضمن تشكر از زحمات شما . واقعا زحمت كشيديد / خسته نباشيد ۱ سوال / من ميخواهم از اين وضعيت كاري كه دارم بيرون بيام و ۱ كار ثابت و خوب داشته باشم ضمنا چون با خانواده زندگي ميكنم ميخواهم جدا و مستقل شوم ولي متاسفانه به هركاري دست مي زنم به بن بست ميخورم آيا ميتوانيد من را راهنمائي كنيد / خواهشا جواب را برايم ايميل كنيد / خداوند به شما عزت و سلامتي دهد

فرشاد

سلام خسته نباشی!!!!! اين مطلب يه کم زيادی کلی بود ميشه يه کم تخصصی تر از اينو واسم ميل کنيد؟؟؟؟ ممنون از مطالبتون نهايت استفاده بردم

علی حبيبی

سلام با تشکر قبلی

حمید

با سلام اگر فرد اسمشو ثر شناسنامه عوض کرده باشه چی خصوصیاتش تغییر میکنه؟اگه میکنه با عوض کردن اسم خصوصیاتو میشه نغییر داد؟