تمرین 12 از 29

مثبت اندیش باشید

خوب تمرین امروز با تمرین دیروز خیلی نزدیک است و یه جورایی بهم تنیده است. شما در تمرین پیش یاد میگیرد که مسایل زاید را کنار بریزید تا به قلب مساله برسید. در این تمرین باید یاد بگیرید که به مشکلات و یا مسایلی که با آن برخورد میکنید، همیشه این را در نظر داشته باشید، که حتما صلاح خداوند در آن است، این امر باعث میشود که شما به سختی های زندگی، با دیدی مثب نگاه کنید.

آیا هیچگاه خدواند برای بنده خود بد میخواهد؟ مسلما خیر، پس هر چه از او میرسد، خیر است، البته کم کاری های خودمان را نباید تقصیر کسی انداخت، اموری که به ناخواسته و در خارج از توان ما رخ میدهد، حتما به صلاح ما است، شاید امروز نتوانیم درک کنیم که چرا، ولی بعد از گذشت زمان، به حقیقت اون پی میبریم. و گاهی به این می اندیشیم، که چرا من آنقدر سعی کردم که آن مشکل حتما حل شود، اگر نمیشد، آلان وضعیت بهتری داشتم.

شاید این سخن به نظر شما عجیب بیاید، ولی ممکن است حتی برای خود شما نیز اتفاق افتاده باشد، کمی در گذشته دقت کنید، حتما متوجه خواهید شد.

 

یا حق

 

/ 0 نظر / 45 بازدید