مكانهايي كه خوابيدن در آن مكروه است

اين بار ميخواهم درباره خواب و رويا و تعبير آن صحبت کنم شايد به نظر بعضی ها خارفه باشد ولی آنچيز که به نظر من می آيد را با رنگ قرمز توضيح ميدهم.

محدث نوري (ره) در كتاب دارالسلام مكانهايي كه خوابيدن در آنها مكروه است را از روايات استنباط نموده و براي دوري از تطويل فقط به موارد آن اشاره مي شود.

1-    محلي كه در آن غير شخص خواب، شخص ديگري نباشد (به تنهايي در مكاني بخوابد). (برای اينکه گاهی اوقات شما خوابهای پريشان ميبينيد و در خواب شروع به آه و ناله ميکنيد اگر تنها باشيد کسی نيست که شما را از آن وضعيت خلاص کند و شما دچار درد و رنج ميشويد پس بهتر است هميشه کسی بيش شما باشد اگر از اين جور خوابها ميبينيد).
2-    بر روي بامي كه دور چين ندارد. (خوب علت معلوم است اگر شما در خواب غلت ميزنيد ممکن است از اون بالا به پايين بيافتيد 03.gif).
3-    اتاقي كه در و پوشش نداشته باشد. (ممکن است هوا سرد شود سرما بخوريد يا جانوری موزی وارد شود و شما را نيش بزند)
4-    اتاقي كه در آن عكس يا مجسمه اي باشد كه روي آن پوشيده نشده يا در آن سگ و ظرفي باشد كه در آن بول بشود. (اين واضح است کثافت حاوی ميکروب است اصلا رفتن به ناحيه ای که همچين کثافتی باشد مکروه است چه برسد به خوابيدن، ولی در مورد مجسمه ممکن است شما در حال ديدن يک خواب ترسناک باشيد هوا تاريک باشد از خواب بپريد و ناگهان نگاهتان به مجسمه بيافتد و از ترس سکته کنيد. البته به ياد داشته باشيد حداقل ۲-۳ ثانيه طول ميکشد که شما بعد از خواب تشخيص دهيد که در چه مکانی هستيد)
5-    سقف اتاق بيشتر از هفت يا هشت ذرع باشد مگر آنكه آيه الكرسي نصب گردد. (بلندی سقف بيشتر بر آن است که حرکت ارواح و اجنه کمی از زمين فاصله دارد و در مکانهايی که سقف بلند دارند - نه ارتفاع ساختمان  - اين جور موجودات راحتتر ميتواند در آن رفت و آمد کنند)
6-    اتاقي كه خاكروبه و زباله از آن خارج نشده يا دستمال گوشت در آن باشد. (منظور دستمالي است كه در قديم گوشت را در آن مي پيچيده اند) (اين هم مانند همان کثافت است)
7-    اتاقي كه در آن تار عنكبوت باشد. (منظور بر اين است که اتاق تميز  نيست)
8-    اتاقي كه در آن شخص جنب يا حائض باشد بلكه اتاقي كه زنان در آن باشند خوابيدن در آن مكروه است. (خوقتی جنب باشيد کسل و کارهايتان درست انجام نميشود ولی وقتی از اين حالت بيرون بياييد احساس خوشی داريد و مسئله اصلی وجود زنان در اتاق است و اين مورد مخصوص آقايان است که افکار خبيثه به سراغشان نياييد03.gif)
9-    اتاقي كه نور خورشيد در آن بطور مستقيم بتابد. (اشعه ايکس و ضرر آن بر پوست و سوختگی های پوستی)
10- مكانهايي كه نماز خواندن در آن نهي شده باشد (مكروه باشد) مانند اتاقي كه در آن تصوير ذي روح (عكس انسان يا جانوران)، خون، خمر، آتش و گوشت خوك باشد. (رعايت مواضين انسانی)
11- مسجد الحرام و مسجد النبي.(احترام)
12- مكان غصبي يا مشتبه و اين اولين شروط مي باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا خوابيدن در اين مكان حرام مي باشد. (رعايت مواضين انسانی)
13-مكان نحس براي اينكه ملائكه از آن متنفرند مخصوصاٌ هنگاميكه بول يا خمر باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید