تمرین 26 از 29

هیچ گاه نا امید نشوید

نا امیدی 3 بخش دارد
بخش اول که کوتاه مدت بوده و باعث عصبی شدن شما میشود
بخش دوم که میان مدت بوده و باعث ناراحتی شما میشود
بخش سوم که بلند مدت بوده و به افسردگی تبدیل میگردد

پس اگر میخواهید از این 3 مشکل بزرگ جدا بشید، هیچگاه نا امید نشوید.
نا امیدی همیشه از مشکلات سر چشمه میگیرد، خواسته ای که اون را دست نیافتنی میبینید. اگر همیشه یادمان باشد، که مشکلات همیشه میگذرد باعث میشود، آرامشی قلبی در شما ایجاد گردد، و اگر در این راستا به خدا اعتماد کنید، راحت تر با این مشکل کنار می آیید.
در بسیاری از موارد، وجود یک مشکل باعث میشه، که روند زندگی شما تغییر کنه و یا یک مشکلی ایجاد میشه که شما را از مصیبتی بزرگتر نجات دهد، نا امید شدن از اینکه مشکل ایجاد شده باعث شده که به خواسته جاری خود نرسید، فکری بسیار کوته فکرانه است.
اگر از کار اخراج شدید، حتما کار بهتری پیدا خواهید کرد.
اگر عشق خود را از دست داده اید، حتما عشق لایقتر پیدا خواهید کرد.
اگر عزیزی از دست دادید، حتما عزیزی دیگر می آید.

یادمان نرود.
آینده همیشه روشن است، اگر امروز چراغش را تهیه کرده باشید.

یا حق

/ 0 نظر / 43 بازدید