امام حسین گفت (3)

جمعی خدا را از شوق بهشت می پرستند، این عبادت سوداگران است و گروهی خدا را از بیم دوزخ می پرستند، این عبادت بردگان است و مردمی هم خدا را از روی شکر می پرستند. این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است.

فکر نمیکنم توضیح بخواهد. (بدون شرح)

/ 0 نظر / 55 بازدید