چند کاربرد حروف ابجد

هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذي نوشته و آن را در خاک دفن کنيد به نيت آن که غايب احضار گردد بحق تعالي غايب پيدا مي شود.
هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آنرا آب کشيده و به زني که شير ميدهد بخوراند شير او زياد ميگردد.
هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک يا اطفال آويزان کند هرگز نترسد.
هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و کسي طالب علم باشد کاغذ را آب کشيده ،بخورد ذهن او قوي مي گردد.
هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر درختي که ثمر نميدهد ببندد ثمره او زياد مي گردد.
هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و در چاهي که آب ندارد انداخته آب آن چاه زياد مي گردد.

/ 7 نظر / 21 بازدید
هامون

اجازه می دين با ذکر منبع اين مطالب رو در وبلاگم قرار بدم ؟

BEHNOOSH SABETI

من نوشتم ولی هيچ اتفاقی نيفتاد

امیر کمیلی

خیلی چرت است[خنده][قهر][نیشخند]

علی

اینا که گفتی یعنی چه!!!!!!![سوال]

بهزاد

فکر نمی کنم درست باشه . یعنی چه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![گل][گل][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک]

جن

چرا دروغ ميگي آخــــــــــــــــــه مگه امتحان كردي ما جن هستيم چرا به آدمي زاد دروغ ميگي نفهم بي پدر مادر

بلو جن

ما جن های آبی سه سوت میپیجچونیمت به هم .. مواظب حرف زدنت باش ...