تمرین 24 از 29

قبل از استفاده از امکانات دیگری، از او اجازه بگیرید.

خیلی ها به راحتی برای دیگران برنامه ریزی میکنند! خیلی ها به راحتی منابع دیگری را برای خود استفاده میکنند! و ....

این عمل  یعنی به حساب نیاوردن طرف مقابل، هیچگاه به معنی دوستی صمیمی معنی نمیدهد، فقط کافیه، طرف مقابل به این حرکت شما اعتراض کند، آنوقت رابطه بین شما ممکن است به تیرگی پیش رود.

چند مثال میزنم تا بتوانیم بیشتر درک کنیم.
خانم زنگ میزنه به همسرش که ساعت 5 باید بریم خونه فلانی ها یا مثلا خرید! خوب این همسر برای کارش و درآمد و پیشرفت ساعت 5 یک جلسه کاری تنظیم کرده! اگر به  جواب رد دهد، خانم را آزرده کرده و اگر ندهد، ممکن است یک درآمد مناسب را از دست بدهد. پس بهتر است این خانم وقتی تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد، ابتدا از طرف مقابل که قرار است از زمان او استفاده کند، نظرسنجی کند.

خانواده تصمیم میگیرند که چند روز آتی را که تعطیل است، به مسافرت بروند، 2 روز مانده به موعد به شما میگویند اسباب اثاثیه را جمع کن با هم میرم فلان جا! خوب ممکن است این خانواده، برای خودشون هم برنامه ریزی کرده باشند، شاید قرار است بروند به جایی دیگر، شاید قرار است اجبارا سر کار برود و شاید قرار است در خانه درس بخوانند. خوب اگر زودتر اطلاع میدادند شاید به این مشکلات برخورد نمیکردند.

همکار سر یخچال اداره میرود و میبیند که فلانی میوه دارد! یا غذا آورده و او نیاورده، پیش خود میگوید یا او نمیفهمد یا اصلا ما که این حرفها را نداریم او 10 باز غذای منو خورده منم مال اونو میخورم؟ از قضا، همان روز همسر طرف با عشق غذایی درست کرده و برای او گذاشته است و آن طرف دوست دارد که آن غذا را بخورد، یا ممکن است معده اش به هم ریخته و نمیتواند چیزی غیر آن بخورد!

نباید بدون اجازه از منابع دیگران استفاده کنیم! این را همیشه یادمان باشد.

یا حق

/ 1 نظر / 42 بازدید
Mohammad

دمت گرم خیلی خوب بود!